Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Organizacija Ispis E-mail
Autor Administrator   

Organizacija Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu

Hrvatski veterinarski institut se sastoji od Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu, Savska c. 143 i od pet podružnica:

-    Veterinarski zavod Križevci, Zakmardijeva 10, Križevci
-    Veterinarski zavod Rijeka, Podmurvice 29, Rijeka
-    Veterinarski zavod Split,Poljička cesta 33, Split
-    Veterinarski zavod Vinkovci, I. i J. Kozarca 24, Vinkovci
-    Centar za peradarstvo, Heinzelova 55, Zagreb

Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu sastoji se od odjela, a odjeli od laboratorija.
Podružnice se sastoje od laboratorija.

Odjeli u Hrvatskom veterinarskom institutu i podružnice imaju jednak status, sastoje se od laboratorija i na njihovom čelu je predstojnik odjela / podružnice.

Radi sustava kvalitete u Hrvatskom veterinarskom institutu postoji voditelj kvalitete Hrvatskog veterinarskog instituta i u svakoj podružnici voditelj kvalitete Podružnice.Shematski prikaz organizacije Hrvatskog veterinarskog instituta u cijelosti.

Shematski prikaz organizacije Hrvatskog veterinarskog instituta

 

Prikaz zaposlenika Hrvatskog veterinarskog instituta prema stručnoj spremi na dan 31. prosinca 2019. godine - preuzimanje u XLS formatuPrikaz zaposlenika Hrvatskog veterinarskog instituta prema akademskom stupnju na dan 31. prosinca 2019. godine - preuzimanje u XLS formatuOrganizacija Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu


Hrvatski veterinarski institut organiziran je u 5 odjela, od čega je jedan opći odjel i 4 stručna odjela. Stručni odjeli su podijeljeni u laboratorije ili urede.


Shematski prikaz organizacije Hrvatskog veterinarskog instituta


 

 

Odjeli i laboratoriji Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu

 

Z-I. Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, sastoji se od slijedećih laboratorija:
Z-I.1. Laboratorij za mikrobiologiju hrane
Z-I.2. Laboratorij za određivanje rezidua
Z-I.3. Laboratorij za mikrobiologiju hrane za životinje
Z-I.4. Laboratorij za analitičku kemiju
Z-I.5. Laboratorij za analizu veterinarsko medicinskih pripravaka

Z-II. Odjel za bakteriologiju i parazitologiju sastoji se od slijedećih laboratorija:
Z-II.1. Laboratorij za bakterijske zoonoze i molekulsku dijagnostiku bakterijskih
bolesti

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju
Z-II.3. Laboratorij za mastitise i kakvoću sirovog mlijeka
Z-II.4. Laboratorij za parazitologiju
Z-II.5. Laboratorij za pripremu hranjivih podloga i sterilizaciju

Z-III. Odjel za virologiju sastoji se od slijedećih laboratorija:
Z-III.1. Laboratorij za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu
virologiju i genetiku

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju
Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Z-IV. Odjel za patološku morfologiju sastoji se od slijedećih laboratorija:
Z-IV.1. Laboratorij za patologiju
Z-IV.2. Laboratorij za transmisivne spongiformne encefalopatije
Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Z-VI. Opći odjel ima slijedeće službe:
Z-VI.1. Računovodstvo
Z-VI.2. Nabava
Z-VI.3. Ured ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta
Z-VI.4. Tajnik Hrvatskog veterinarskog instituta
Z-VI.5. Ured za prijem i kontrolu uzoraka
Z-VI.6. Ured za informacijske tehnologije
Z-VI.7. Ured za dobrobit životinjaPodružnice Hrvatskog veterinarskog instituta

Sastoje se od laboratorija poput stručnih odjela u središnjici Hrvatskog veterinarskog instituta.
Na čelu podružnice nalazi se predstojnik podružnice, a na čelu laboratorija voditelj laboratorija.

Podružnica Centar za peradarstvo sastoji se od slijedećih laboratorija
C-1 Laboratorij za analitiku stočne hrane
C-2 Laboratorij za bakteriologiju
C-3 Laboratorij za patologiju
C-4 Laboratorij za virusologiju i serologiju
C-5 Opća jedinica

Podružnica Veterinarski zavod Križevci sastoji se od slijedećih laboratorija:
K-1 Laboratorij za dijagnostiku
K-2 Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje
K-3 Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue
K-4 Laboratorij za pripremu podloga i sterilizaciju

Podružnica Veterinarski zavod Rijeka sastoji se od slijedećih laboratorija:
R-1 Laboratorij za dijagnostiku
R-2 Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje
R-3 laboratorij za analitičku kemiju i rezidue
R-4 laboratorij za hranjive podloge i sterilizaciju

Podružnica Veterinarski zavod Split sastoji se od slijedećih laboratorija:
S-1 Laboratorij za dijagnostiku
S-2 Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje
S-3 Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue
S-4 Laboratorij za hranjive podloge i sterilizaciju

Podružnica Veterinarski zavod Vinkovci sastoji se od slijedećih laboratorija:
V-1 Laboratorij za dijagnostiku
V-2 Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje
V-3 laboratorij za analitičku kemiju i rezidue
V-4 laboratorij za hranjive podloge i sterilizaciju

Imena, telefonske brojeve i e-mail adrese ravnatelja i predstojnika odjela i podružnica naći ćete u rubrici „Uprava