Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Organizacija Ispis E-mail
Autor Administrator   

Organizacija Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu

Hrvatski veterinarski institut se sastoji od Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu, Savska c. 143 i od pet podružnica:

-    Veterinarski zavod Križevci, Zakmardijeva 10, Križevci
-    Veterinarski zavod Rijeka, Podmurvice 29, Rijeka
-    Veterinarski zavod Split,Poljička cesta 33, Split
-    Veterinarski zavod Vinkovci, I. i J. Kozarca 24, Vinkovci
-    Centar za peradarstvo, Heinzelova 55, Zagreb

Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu sastoji se od odjela, a odjeli od laboratorija.
Podružnice se sastoje od laboratorija.

Odjeli u Hrvatskom veterinarskom institutu i podružnice imaju jednak status, sastoje se od laboratorija i na njihovom čelu je predstojnik odjela / podružnice.

Radi sustava kvalitete u Hrvatskom veterinarskom institutu postoji voditelj kvalitete Hrvatskog veterinarskog instituta i u svakoj podružnici voditelj kvalitete Podružnice.Shematski prikaz organizacije Hrvatskog veterinarskog instituta u cijelosti.

Shematski prikaz organizacije Hrvatskog veterinarskog instituta

 

Prikaz zaposlenika Hrvatskog veterinarskog instituta prema stručnoj spremi na dan 31. prosinca 2015. godinePrikaz zaposlenika Hrvatskog veterinarskog instituta prema akademskom stupnju na dan 31. prosinca 2015. godine

Prikaz zaposlenika Hrvatskog veterinarskog instituta prema akademskom stupnju


Organizacija Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu


Hrvatski veterinarski institut organiziran je u 5 odjela, od čega je jedan opći odjel i 4 stručna odjela. Stručni odjeli su podijeljeni u laboratorije ili urede.


Shematski prikaz organizacije Hrvatskog veterinarskog instituta


 

 

Odjeli i laboratoriji Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu

 

Z-I. Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, sastoji se od slijedećih laboratorija:
Z-I.1. Laboratorij za mikrobiologiju hrane
Z-I.2. Laboratorij za određivanje rezidua
Z-I.3. Laboratorij za mikrobiologiju hrane za životinje
Z-I.4. Laboratorij za analitičku kemiju
Z-I.5. Laboratorij za analizu veterinarsko medicinskih pripravaka

Z-II. Odjel za bakteriologiju i parazitologiju sastoji se od slijedećih laboratorija:
Z-II.1. Laboratorij za bakterijske zoonoze i molekulsku dijagnostiku bakterijskih
bolesti

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju
Z-II.3. Laboratorij za mastitise i kakvoću sirovog mlijeka
Z-II.4. Laboratorij za parazitologiju
Z-II.5. Laboratorij za pripremu hranjivih podloga i sterilizaciju

Z-III. Odjel za virologiju sastoji se od slijedećih laboratorija:
Z-III.1. Laboratorij za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu
virologiju i genetiku

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju
Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Z-IV. Odjel za patološku morfologiju sastoji se od slijedećih laboratorija:
Z-IV.1. Laboratorij za patologiju
Z-IV.2. Laboratorij za transmisivne spongiformne encefalopatije
Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Z-VI. Opći odjel ima slijedeće službe:
Z-VI.1. Računovodstvo
Z-VI.2. Nabava
Z-VI.3. Ured ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta
Z-VI.4. Tajnik Hrvatskog veterinarskog instituta
Z-VI.5. Ured za prijem i kontrolu uzoraka
Z-VI.6. Ured za informacijske tehnologije
Z-VI.7. Ured za dobrobit životinjaPodružnice Hrvatskog veterinarskog instituta

Sastoje se od laboratorija poput stručnih odjela u središnjici Hrvatskog veterinarskog instituta.
Na čelu podružnice nalazi se predstojnik podružnice, a na čelu laboratorija voditelj laboratorija.

Podružnica Centar za peradarstvo sastoji se od slijedećih laboratorija
C-1 Laboratorij za analitiku stočne hrane
C-2 Laboratorij za bakteriologiju
C-3 Laboratorij za patologiju
C-4 Laboratorij za virusologiju i serologiju
C-5 Opća jedinica

Podružnica Veterinarski zavod Križevci sastoji se od slijedećih laboratorija:
K-1 Laboratorij za dijagnostiku
K-2 Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje
K-3 Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue
K-4 Laboratorij za pripremu podloga i sterilizaciju

Podružnica Veterinarski zavod Rijeka sastoji se od slijedećih laboratorija:
R-1 Laboratorij za dijagnostiku
R-2 Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje
R-3 laboratorij za analitičku kemiju i rezidue
R-4 laboratorij za hranjive podloge i sterilizaciju

Podružnica Veterinarski zavod Split sastoji se od slijedećih laboratorija:
S-1 Laboratorij za dijagnostiku
S-2 Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje
S-3 Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue
S-4 Laboratorij za hranjive podloge i sterilizaciju

Podružnica Veterinarski zavod Vinkovci sastoji se od slijedećih laboratorija:
V-1 Laboratorij za dijagnostiku
V-2 Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje
V-3 laboratorij za analitičku kemiju i rezidue
V-4 laboratorij za hranjive podloge i sterilizaciju

Imena, telefonske brojeve i e-mail adrese ravnatelja i predstojnika odjela i podružnica naći ćete u rubrici „Uprava