Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue Ispis E-mail
Autor Administrator   

R-3 Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue

 

Tel.: 051/678-765
Fax: 051/678-497

Djelatnost laboratorija R-3
·    određivanje biotoksina u školjkašima instrumentalnim metodama
·    određivanje ostataka veterinarskih lijekova - nitroimidazola
·    određivanje histamina u ribi i ribljim proizvodima
·    određivanje nutritivne vrijednosti namirnica
·    kemijsko fizikalne pretrage meda za određivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda, uključujući melisopalinološku analizu
·    ispitivanje hrane za životinje
·    kvalitativno određivanje rezidua sulfonamida u tkivima i jajima
·    provjera deklaracija hrane
·    druge pretrage po potrebi i zahtjevu kupaca


Laboratorij R-3 je akreditiran po normi HRN EN ISO 17025 za sljedeće metode:
-    Određivanje sadržaja domoične kiseline (Amnesic shellfish poison – ASP) u tkivu školjkaša(Quilliamet all. (1995), J. AOAC, 78, pp. 209-214.)
-    Određivanje sadržaja lipofilnih biotoksina (DSP) LC-MS/MS metodom (EU-RL-MB SOP Lipophilic marine biotoxins LC-MS/MS Version 5, January 2015)
-    Određivanje biotoksina koji uzrokuju paralizu (PSP) HPLC-FLD metodom (AOAC Official method 2005.06, First Action 2005)
-    Određivanje histamina  HPLC metodom (Malleet all. (1996), J.AOAC, 79, pp. 43-49)
-    Određivanje električne vodljivosti (Harmonised methods of the International Honey Commission (2009),Method 2)
-    Određivanje nitroimidazola HPLC metodom u krvnoj plazmi, vodi za ljudsku potrošnju, mišićnom tkivu (svinjskom, peradskom) i ribi, jajima i mlijeku

U Laboratoriju se kontinuirano provodi stručno usavršavanje djelatnica, uvođenje i validacija novih metoda, kao i nabava nove, suvremene opreme u cilju pružanja kvalitetne i pravovremene usluge našim kupcima.

Djelatnici laboratorija:
Dijana Mišetić Ostojić,  prof., voditeljica laboratorija, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Kristina Kvrgić, dipl.san.ing, zamjenica voditeljice laboratorija, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Josipa Ćakarun, mag.ing.techn.aliment., stručna suradnica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Anita Jakljević, tehnička suradnica