Laboratorij za analizu veterinarsko-medicinskih pripravaka Ispis E-mail
Autor Administrator   

Z-I.5. Laboratorij za analizu veterinarsko medicinskih pripravaka

 

Laboratorij za analizu veterinarsko-medicinskih pripravaka Hrvatskog veterinarskog instituta (HVI) temeljem ugovora s Ministarstvom poljoprivrede (MP) provodi postupke procjene dokumentacije  o veterinarsko-medicinskim proizvodima (VMP) u nacionalnom i decentraliziranom postupku (DCP), te u postupku međusobnog priznavanja (MRP).  Sukladno ovlaštenju MP sudjeluje u  provjeri kvalitete VMP-a akreditiranim metodama i zahtjevima dobre laboratorijske prakse.

Osim s drugim laboratorijima HVI-a, Laboratorij surađuje s Nadležnim tijelom za VMP-e (Ministarstvom poljoprivrede), Europskom agencijom za medicinske proizvode (EMA), agencijama za VMP-e članica EU, Europskim ravnateljstvom za kontrolu medicinskih proizvoda (European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care, EDQM), Službenim medicinskim laboratorijem EU (Official Medicinal Control Laboratory, OMCL), Hrvatskom agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) te Europskom i Hrvatskom farmakopejom. Suradnja s navedenim tijelima uključuje rad u različitim povjerenstvima, aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim sastancima, sudjelovanje u radnim skupinama EMA-e i edukacije u agencijama za VMP-e članica EU.

Znanstveno-istraživačka djelatnost ostvaruje se putem istraživačkih projekata Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, doktorskih studija, znanstvenih i stručnih napredovanja djelatnika Laboratorija ali i putem različitih primijenjenih istraživanja.

Izjava o nepristranosti i nepostojanju sukoba interesa 2023

Radionice o VMP

 

Zahtjev za izradu izvješća u svrhu izdavanja odobrenja za stavljanje VMP-a u promet


Upute i druge informacije koje se odnose na elektroničku prijavu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Europske agencije za medicinske proizvode:

http://esubmission.ema.europa.eu/index.htm
http://esubmission.ema.europa.eu/eaf/index.html
http://esubmission.ema.europa.eu/tiges/vetesub.htm
http://esubmission.ema.europa.eu/eaf/docs/Technical%20User%20Guide%20for%20eAF.pdf

 

 

https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Veterinary_medicines/CMDv_Website/Procedural_Contact_Points/CMDv_procedural_contact_points_15.12.2022.xlsx

 

Cjenik HVI-a, Laboratorija za analizu VMP_CVI, Laboratory for VMPs - Services and Fees

NOTE: Payment is made after CVI send you an invoice

Address for advice on fees:

Name: Croatian Veterinary Institute
Address: Savska cesta 143
City: Zagreb
Post code: 10000
Country: Croatia
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
VAT Number: HR29059177553
Contact person: Domagoj Stepanić struč. spec. oec.
Fees payable to:
Bank name: Zagrebačka banka d.d.
Branch address: Trg Bana J. Jelačića 10
City: Zagreb
Post code: 10000
Country: Croatia
IBAN: HR8423600001101366540
SWIFT: ZABAHR2X