Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

NPOO projekti Ispis E-mail
Autor Administrator   

Iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) u Hrvatskom veterinarskom institutu financira se 16 kompetitivnih znanstvenih projekata, u okviru kojih se provode primijenjena znanstvena istraživanja iz područja biomedicine i zdravstva, biotehničkih i prirodnih znanosti:


1)     Biološka raznolikost plijesni i pojavnost fuzarijskih mikotoksina te njihovih metabolita u najznačajnijim žitaricama uzgojenim u Republici Hrvatskoj (MOULD_FUSion)
2)     Doprinos razumijevanju prisustva i patogenosti bakterije Vibrio harveyi u marikulturi (ViHMar)
3)     Emergentni neurotropni virusi divljih kanida – predstavljaju li javnozdravstvenu prijetnju? (DIVINE)
4)     Epidemiologija ptičjih flavivirusa u kontekstu 'Jednog zdravlja' u Hrvatskoj (FLAVIR)
5)     Epidemiološko tipiziranje bakterija Salmonella spp. u Republici Hrvatskoj kroz pristup ''Jedno zdravlje'' (SalmoSAFE)
6)     Infekcija parazitima iz roda Trichinella u populacijama zlatnog čaglja (Canis aureus) u Hrvatskoj (TICAH)
7)     Istraživanje kemijskog profila biljnih ekstrakata i antimikrobnog učinka na rezistentne stafilokoke (CRISP)
8)     Izdvajanje, antimikrobna osjetljivost i molekularna karakterizacija E. Coli koja proizvodi cefalosporinaze i/ili karbapenemaze iz fecesa zdravih pasa u Republici Hrvatskoj u konceptu „Jedno zdravlje“ (CANINE-AMR)
9)     Mikrobiom i bioaktivne proteinske komponente magarećeg mlijeka (BioLaktoMAG)
10)   Molekularna identifikacija oblića, trakavice, metilja i obligatnih mijaza domaćih i divljih životinja (PARAKOD)
11)   Perfluoroalkilne tvari (PFASs) u životinjskim vrstama iz vodenih i kopnenih staništa te hrani životinjskog podrijetla: izloženost i procjena rizika hrvatskih potrošača (PFASsFoodWildlife)
12)   Pojavnost i genska raznolikost bakterija roda Campylobacter u morskim staništima (Campy C)
13)   Pojavnost mikroplastike i bisfenola u školjkašima hrvatske obale Jadranskog mora (PLASTICshell)
14)   Postmortalni biokemijski markeri zlostavljanja životinja u staklastom tijelu oka i koštanoj srži (RAZOR)
15)   Utjecaj organskih onečišćujućih tvari na ekološki otisak regije (EKOREG)
16)   Zastupljenost zoonotskih sojeva rotavirusa A u urbanim i ruralnim sredinama kontinentalne Hrvatske te značaj sline i nazofaringealnog sekreta kao izvora infekcije (ROSA)