Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

O nama Ispis E-mail
Autor Administrator   

Hrvatski veterinarski institut, sa dugom i bogatom tradicijom od 1933. godine, je znanstvena i stručno-dijagnostičko-analitička ustanova koja svojim sveobuhvatnim aktivnostima daje neizmjerljiv doprinos obavljanju veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Zakonom o veterinarstvu Institutu su povjereni zadaci praćenja i proučavanja epizootiološkog stanja zaraznih i drugih bolesti životinja i usavršavanja metoda za njihovo suzbijanje. Na poslovima otkrivanja, praćenja i proučavanja pojava i proširenosti zaraznih i drugih bolesti, te na predlaganju najpovoljnijih metoda za njihovo sprečavanje i suzbijanje rade i podružnice Instituta – Veterinarski zavod Križevci, Veterinarski zavod Rijeka, Veterinarski zavod Split, Veterinarski zavod Vinkovci i Centar za peradarstvo Zagreb.

Dvije osnovne odrednice djelatnosti Instituta su veterinarsko javno zdravstvo i laboratorijska i terenska dijagnostika bolesti životinja. Proizvodnja zdravstveno ispravne i prehrambeno vrijedne hrane od strateškog je interesa za Republiku Hrvatsku, a prepoznat je i u prioritetima nacionalnih znanstvenoistraživačkih programa. Pojava ostataka pesticida i pripravaka veterine kao i prirodnih kontaminanata (metali) u namirnicama animalnog podrijetla postali su realnost, a s obzirom na činjenicu da je zbog toga ugrožen okoliš te zdravlje životinja i ljudi, neophodno je praćenje stupnja kontaminiranosti krmiva, životinjskih izlučevina i namirnica životinjskog podrijetla, a što se provodi putem veterinarskog javnog zdravstva.

Putem laboratorijske i terenske dijagnostike, provodi se konstantan nadzor nad zaraznim i nametničkim bolestima s međunarodne liste OIE-a i određenih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju.

Institut posebnu pozornost posvećuje usklađivanju laboratorijskih metoda sa standardnim metodama propisanim od strane međunarodnih tijela (OIE, WHO, FAO, AOAC). Također, uključen je u postupke međuzlaboratorijskih testiranja za sve važnije bolesti životinje te za analitiku hrane, hrane za životinje i kontrole veterinarsko medicinskih pripravaka.
Vidljive su težnje koje Institut poduzima u cilju potpunog usvajanja svih međunarodno priznatih standarda: Hrvatski veterinarski institut danas ima akreditirano više od 170 metoda prema normi HRN EN ISO / IEC 17025:2007, čime dokazujemo da su metode pretražuivanja standardne, ažurirane, sljedive i međunarodno priznate.

Činjenica je kakoje opsežnim rekonstrukcijama i nabavom nove analitičke opreme Hrvatski veterinarski institut uspostavio suvremenu laboratorijske dijagnostike i analitike čija je potvrda akreditacija., Hrvatski veterinarski institut je standardizirao i harmonizirao dijagnostičke i analitičke metoda sa metodama priznatim u Europskoj uniji, te je vodeća znanstvenoistraživačka i stručno-dijagnostičko-analitička ustanova na području veterine i u obavljanju veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.