Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Natječaji
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Ponedjeljak, 05 Studeni 2018 08:20

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto i to:

1. za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto – asistent -  1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Laboratoriju za patologiju riba
za rad na projektu na teret sredstava Obzor 2020. (Horizon 2020)  programa Europske unije za istraživanje i inovacije

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski studij molekularne biologije
- ukupan prosjek ocjena na prethodnoj razini studija koji osigurava upis na doktorski studij,
- izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- računalna pismenost na naprednom nivou
- odgovornost u izvršavanju zadataka i predanost u poslu
- fleksibilnost i entuzijazam te sklonost timskom radu
- vozačka dozvola B kategorije,

Prednost imaju kandidati koji su sudjelovali u znanstveno-istraživačkom radu, koji imaju iskustvo rada u molekularnom laboratoriju, sa poznavanjem filogenetike, biostatistike i bioinformatike, upisan doktorski studij iz područja molekularne biologije i želju za radom u međunarodnom okruženju.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
– životopis, domovnicu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, preslik prijepisa položenih ispita na studiju, preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, dokaz o znanju stranog jezika, popis do sada objavljenih radova.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb



 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Utorak, 23 Listopad 2018 06:02

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto i to:

Za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto – asistent -  1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 48 mjeseci u Laboratoriju za serološku dijagnostiku virusnih bolesti za rad na uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2017-05-8580 „Rotavirusi u ekosustavu Republike Hrvatske: molekularna epidemiologija i zoonotski potencijal“.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa i uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

Obvezni uvjeti:
- Završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije ili sveučilišni diplomski studij molekularne biotehnologije – magistar/magistra molekularne biologije ili magistar/magistra inženjer/inženjerka molekularne biotehnologije
- Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:
- Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
- Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu (popis do sada objavljenih radova i sudjelovanja na konferencijama)
- Studijski boravak ili stručna praksa u inozemstvu
- Računalna pismenost na naprednom nivou (statistička i grafička obrada podataka)
- Motiviranost za rad na NGS uređaju i biostatističkim/bioinformatičkim analizama podataka
- Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- Vozačka dozvola B kategorije
- Prednost imaju kandidati sa željom za radom u međunarodnom okruženju.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
– životopis, domovnicu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, preslik prijepisa položenih ispita na studiju, preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, dokaz o znanju stranog jezika, preslika vozačke dozvole, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a i motivacijsko pismo.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb



Ažurirano: Utorak, 23 Listopad 2018 06:03