Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Natječaji
Obavijest o odabiru PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Ponedjeljak, 08 Srpanj 2024 12:09

 
Obavijest o odabiru PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Ponedjeljak, 08 Srpanj 2024 11:59

 
Obavijest o odabiru PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Četvrtak, 04 Srpanj 2024 07:21

 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Utorak, 02 Srpanj 2024 11:54

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

- viši referent – 1 izvršitelj/ica -  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada od tri mjeseca u Odsjeku za računovodstvo i financije Hrvatskog veterinarskog instituta.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- viša stručna sprema ekonomske ili druge odgovarajuće struke/prvostupnik ekonomije ili druge odgovarajuće struke;
- dvije godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima naznačenim pod opis poslova;
- poznavanje rada na računalu (MS Office – posebno Word i Excel);
- točnost i preciznost u radu;
- izražena odgovornost i samostalnost;
- komunikativnost i sklonost timskom radu;
- osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
- prednost pristupnicima sa poznavanjem obračuna plaća u COP-u

Opis poslova:
- vođenje glavne knjige;
- kontiranje i knjiženje knjigovodstvene dokumentacije u financijskom knjigovodstvu;
- izrada statističkih izvješća, financijskih planova, periodičnih i godišnjih obračuna;
- usklađivanje stanja iz bruto bilance s analitičkim evidencijama, odnosno s poslovnim partnerima.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-    životopis,
-    dokaz o državljanstvu,
-    dokaz o stručnoj spremi,
-    dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a);
-    uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak.

Pristupnici koji posjeduju preporuke prethodnih poslodavaca slobodni su ih priložiti u svojoj prijavi.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Prije donošenja odluke o odabiru pristupnika, moguće je provesti testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za obavljanje  poslova radnog mjesta na koje se pristupnik prima.

Pristupnici koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Utorak, 02 Srpanj 2024 11:53

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

- viši savjetnik 2 (ekonomske struke) – na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera;
- najmanje četiri godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima naznačenim pod opis poslova;
- poznavanje rada na računalu (MS Office – posebno Word i Excel);
- točnost i preciznost u radu;
- izražena odgovornost i samostalnost;
- komunikativnost i sklonost timskom radu;
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
- iskustvo rada u aplikaciji SAP sustava državne riznice;
- obavezno poznavanje proračunskog računovodstva.

Opis poslova:
- vođenje glavne knjige;
- kontiranje i knjiženje knjigovodstvene dokumentacije u financijskom knjigovodstvu;
- izrada statističkih izvješća, financijskih planova, periodičnih i godišnjih obračuna;
- usklađivanje stanja iz bruto bilance s analitičkim evidencijama, odnosno s poslovnim partnerima.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-    životopis,
-    dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
-    dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome o stečenom akademskom stupnju),
-    dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a);
-    uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak.

Pristupnici koji posjeduju preporuke prethodnih poslodavaca slobodni su ih priložiti u svojoj prijavi.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Prije donošenja odluke o odabiru pristupnika, moguće je provesti testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za obavljanje  poslova radnog mjesta na koje se pristupnik prima.

Pristupnici koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Potrebne informacije o radnom mjestu mogu se dobiti na tel: 01/6123682 i 01/6123616.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Stranica 1 od 2