Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Natječaji
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Utorak, 04 Rujan 2018 08:03

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto i to:

Za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto – asistent -  1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 48 mjeseci u Laboratoriju za serološku dijagnostiku virusnih bolesti za rad na uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2017-05-8580 „Rotavirusi u ekosustavu Republike Hrvatske: molekularna epidemiologija i zoonotski potencijal“.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa i uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

Obvezni uvjeti:
- Završen sveučilišni diplomski studij molekularne biologije ili sveučilišni diplomski studij molekularne biotehnologije – magistar/magistra molekularne biologije ili magistar/magistra inženjer/inženjerka molekularne biotehnologije
- Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:
- Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
- Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu (popis do sada objavljenih radova i sudjelovanja na konferencijama)
- Studijski boravak ili stručna praksa u inozemstvu
- Računalna pismenost na naprednom nivou (statistička i grafička obrada podataka, linux)
- Motiviranost za rad na NGS uređaju i biostatističkim/bioinformatičkim analizama podataka
- Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- Vozačka dozvola B kategorije
- Prednost imaju kandidati sa željom za radom u međunarodnom okruženju.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
– životopis u Europass formatu, presliku domovnice, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, preslik prijepisa položenih ispita na studiju, preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, dokaz o znanju stranog jezika, preslika vozačke dozvole, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, motivacijsko pismo i minimalno dvije preporuke.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb