Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Natječaji
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Ponedjeljak, 20 Svibanj 2019 05:45

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, na temelju Odluke Znanstvenog vijeća Instituta, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radna mjesta i to:

1. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina – mjesto rada Zagreb, Savska cesta 143 – 1 izvršitelj/ica;
2. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik, znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje biotehnologija – mjesto rada Zagreb, Savska cesta 143 – 1 izvršitelj/ica;
3. za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane - mjesto rada Zagreb, Savska cesta 143 – 2 izvršitelja/ice;
4. za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje prehrambena tehnologija – mjesto rada Split, Poljička cesta 33 – 1 izvršitelj/ica.

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
Pod 1. i 2.
- uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- uvjete propisane Pravilnikom o izborima na znanstvena radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta;
Pod 3.
- doktor veterinarske medicine, doktorat znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane;
Pod 4.
- završen sveučilišni diplomski studij, odnosno preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kemijske tehnologije, doktorat znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje prehrambene tehnologije.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
Pod 1. i 2.
– životopis, domovnicu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti i izvršenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za točku 1., odnosno izvršenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za točku 2., popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno članku 14. Pravilnika o izborima na znanstvena radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta;
Pod 3. i 4.
- životopis, domovnicu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, popis objavljenih radova.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb