Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Natječaji
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Četvrtak, 21 Ožujak 2019 11:33

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, na temelju Odluke Znanstvenog vijeća Instituta, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radna mjesta i to:

1. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje prehrambena tehnologija – mjesto rada Zagreb, Savska cesta 143 -  1 izvršitelj/ica;
2. za izbor na znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina – mjesto rada Zagreb, Savska cesta 143 -  1 izvršitelj/ica;

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- uvjete propisane Pravilnikom o izborima na znanstvena radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
– životopis, domovnicu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti i izvršenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika (za radno mjesto pod 1.), odnosno višeg znanstvenog suradnika (za radno mjesto pod 2.), popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno članku 14. Pravilnika o izborima na znanstvena radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Petak, 22 Veljača 2019 09:03

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, na temelju Odluke Znanstvenog vijeća Instituta, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto i to:

za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina – mjesto rada Split, Poljička cesta 33 -  1 izvršitelj/ica;

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- uvjete propisane Pravilnikom o izborima na znanstvena radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
– životopis, domovnicu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti i izvršenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno članku 14. Pravilnika o izborima na znanstvena radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb