Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Natječaji
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Srijeda, 10 Travanj 2024 11:58

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto spremača-čistača – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg poslova) u Općem odjelu Hrvatskog veterinarskog instituta

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- završena osnovna škola

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
- životopis
- presliku svjedodžbe
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o radnom stažu ukoliko ga posjeduju (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Radno vrijeme spremača-čistača: od 4,30 do 12,30 sati.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.
Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.


Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Četvrtak, 04 Travanj 2024 16:38

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

- viši savjetnik 2 – stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite – na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Pristupnici na natječaj,pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- završen diplomski studij ili integrirani prijediplomski i diplomski studij za obavljanje poslova inženjera sigurnosti i zaštite na radu;
- položen stručni ispit stručnjaka zaštite na radu II. stupnja
- pet godina radnog iskustva na obavljanju poslova zaštite i sigurnosti na radu;
- poznavanje rada na računalu (MS Office – posebno Word i Excel);
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
- vozačka dozvola B kategorije.

Opis poslova:
- organizacija i vođenje procesa zaštite na radu u skladu sa pozitivnim propisima
- praćenje i provođenje ispitivanja radne opreme, alata, vatrogasnih aparata, radnog okoliša te sva ispitivanja vezana uz zdravlje i sigurnost radnika
- suradnja s medicinom rada i inspekcijom rada
- vođenje svih propisanih evidencija zaštite na radu, zašite od požara i slično
- organiziranje osposobljavanja radnika za rad na siguran način
- vođenje sve potrebne dokumentacije i svih potrebnih procesa koji se tiču zaštite na radu
- praćenje zakonske regulative zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-    životopis,
-    dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
-    dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome o stečenom akademskom stupnju),
-    dokaz o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu II. stupnja
-    dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a);
-    preslika vozačke dozvole;
-    uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Pristupnici koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.
Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, ili ne e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Četvrtak, 04 Travanj 2024 16:36

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ

Za izbor na radno mjesto tehnički suradnik-laborant – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u Laboratoriju za bakteriologiju Centra za peradarstvo, podružnice Hrvatskog veterinarskog instituta.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- stečena srednja stručna sprema – veterinarski tehničar, sanitarni tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar
- vozačka dozvola B kategorije,
- spremnost za rad u laboratoriju,
- spremnost za kontinuirano učenje, rad u dinamičnom okruženju i timski rad
- odgovornost u izvršavanju zadataka.

Pristupnici na natječaj, uz prijavu, trebaju priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o stečenoj traženoj srednjoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO) ukoliko ga posjeduju
- preslika vozačke dozvole.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.
Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se uz probni rad od 2 mjeseca.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, Zagreb ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

Ažurirano: Četvrtak, 04 Travanj 2024 16:39
 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Četvrtak, 04 Travanj 2024 16:35

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ

Za izbor na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u Laboratoriju za virusologiju i serologiju Centra za peradarstvo, podružnice Hrvatskog veterinarskog instituta

Pristupnici na natječaj,pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij veterinarske medicine – doktor veterinarske medicine;
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
- računalna pismenost (posebno rad u Excel-u);
- vozačka dozvola B kategorije;
- pristupnik/ca mora dokazati da ima ukupan prosjek ocjena na prethodnoj razini studija koji osigurava upis na doktorski studij.

Od pristupnika se očekuje motiviranost za rad u akreditiranom laboratoriju u području virusologije i serologije, želju za daljnjim visokostručnim usavršavanjem i za sudjelovanjem u istraživačkom radu.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-    životopis,
-    motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku u kojem pristupnik/ca treba opisati osobni interes za područje rada i istraživanja u Laboratoriju za virusologiju i serologiju te razloge zbog kojih predstavlja dobrog kandidata/kandidatkinju za rad na ovom radnom mjestu;
-    dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
-    dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome o stečenom akademskom stupnju);
-    dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a) ukoliko pristupnik posjeduje radno iskustvo;
-    presliku prijepisa položenih ispita na studiju;
-    presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija;
-    dokaz o znanju engleskog jezika;
-    presliku vozačke dozvole.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos se zasniva uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.
Pristupnici koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.
Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

Ažurirano: Četvrtak, 04 Travanj 2024 16:39
 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Četvrtak, 04 Travanj 2024 16:33

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ

Za izbor na radno mjesto tehnički suradnik-laborant – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u Laboratoriju za analitiku stočne hrane Centra za peradarstvo, podružnice Hrvatskog veterinarskog instituta.

Poslovi radnog mjesta:
- analiza hrane i hrane za životinje i drugih vrsta uzoraka u kemijsko-mikrobiološkom laboratoriju
- vođenje dokumentacije o zapisima
- briga o laboratorijskoj opremi i instrumentima
- rad s tvarima povećanog rizika
- rad s akreditiranim metodama prema ISO normi 17025.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- stečena srednja stručna sprema – veterinarski tehničar, kemijski tehničar ili srodno usmjerenje
- poznavanje rada na računalu (MS Office)
- poznavanje engleskog jezika
- vozačka dozvola B kategorije.

Tražimo osobu koja, pored gore navedenih uvjeta, želi učiti i raditi te je pritom precizna, marljiva, odgovorna, samostalna te sklona timskom radu. Iskustvo nije uvjet.

Pristupnici na natječaj, uz prijavu, trebaju priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o stečenoj traženoj srednjoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO) ukoliko ga posjeduju
- preslika vozačke dozvole.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.
Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se uz probni rad od 2 mjeseca.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, Zagreb ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

Ažurirano: Četvrtak, 04 Travanj 2024 16:39
 
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Stranica 1 od 3