Baza podataka Ispis E-mail
Autor Administrator   

BAZA PODATAKA


POPIS AKREDITIRANIH METODA I LABORATORIJA

Hrvatski veterinarski institut je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007, što znači da su metode standardne, validirane (verificirane), da je svaki korak u izvođenju metode sljediv i kontroliran, te da je uspješno provedeno međulaboratorijsko testiranje.
Hrvatski veterinarski institut prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ima 195 akreditiranih metoda. U središnjici Instituta su akreditirane 94 metode u 14 laboratorija, a u podružnicama Instituta akreditirana je 101 metoda u 15 laboratorija.
Popis akreditiranih metoda i laboratorija prikazan je po laboratorijima i za svaki akreditirani laboratorij sadrži slijedeće podatke:
- materijali/proizvodi
- vrsta ispitivanja/svojstvo i raspon
- metode ispitivanja.

Predmetni popis je objavljen na poveznici:
http://www.veinst.hr/download/dokumenti/XML/Prilog_potvrdi_o_akreditaciji_27.4.2020.xml
http://www.veinst.hr/download/dokumenti/Potvrda_o_akreditaciji_27.5.2021.pdf

POPIS REFERENTNIH I SLUŽBENIH LABORATORIJA – VETERINARSKA DJELATNOST


Laboratoriji Hrvatskog veterinarskog instituta su rješenjima Ministarstva poljoprivrede  proglašeni nacionalnim i službenim laboratorijima u području provedbe veterinarske djelatnosti prema:
- Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine br. 81/13, 14/14, 56/15)
- Pravilniku o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (Narodne novine br. 102/10)
Popis zasebno sadrži popis referentnih i popis službenih laboratorija te za koja su područja pretraživanja od strane Ministarstva poljoprivrede proglašeni referentnim, odnosno službenim laboratorijem u području veterinarske djelatnosti.

Predmetni popisi su objavljeni na poveznici:

http://www.veinst.hr/strucno-dijagnosticka-djelatnost/lista-referentnih-i-slubenih-laboratorija

POPIS REFERENTNIH I SLUŽBENIH LABORATORIJA – KONTROLA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

Laboratoriji Hrvatskog veterinarskog instituta su rješenjima Ministarstva poljoprivrede  proglašeni nacionalnim i službenim laboratorijima u području kontrole hrane i hrane za životinje prema:
- Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine br. 81/13, 14/14, 56/15)
- Pravilniku o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine br. 86/10, 7/11, 74/13)
Popis zasebno sadrži popis referentnih i popis službenih laboratorija te za koja su područja pretraživanja od strane Ministarstva poljoprivrede proglašeni referentnim, odnosno službenim laboratorijem u području kontrole hrane i hrane za životinje.

Predmetni popisi su objavljeni na poveznici:

http://www.veinst.hr/strucno-dijagnosticka-djelatnost/lista-referentnih-i-slubenih-laboratorija


ASSET LISTA HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA


asset lista HVI-a