Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Povijest instituta Ispis E-mail
Autor Administrator   

Povijesne okolnosti – osnivanje Instituta

Tridesetih godina ovog stoljeća nekoliko se je zaraznih i parazitarnih bolesti (svinjska kuga, slinavka i šap, bjesnoća, bedrenica, boginje ovaca, metiljavost i dr.) širilo zemljom poput epizootija uzrokujući gotovo neizmjerljive štete. Uz to ni sama veterinarska služba nije još bila tako organizirana, da bi mogla s bilo kakvim izgledom u siguran uspjeh suzbijati njihove sve učestalije pojave. Nedostajala je organizirana laboratorijska dijagnostika i jeftina proizvodnja bioloških pripravaka i lijekova. Stoga se pojavila ideja o osnivanju ustanove koja bi preuzela na sebe jeftiniju proizvodnju nekih vakcina, seruma i lijekova i istodobno provodila u život neophodno potrebne mjere suzbijanja određenih zaraza i parazitoza. Slijedom toga, 30. siječnja 1933. godine rješenjem Ministarstva poljoprivrede osnovana je Veterinarska eksperimentalna stanica Ministarstva poljoprivrede. Veterianrska eksperimentalna stanica je te godine bila smještena u Savskoj 16, a potkraj 1941. godine seli iz Savske 16 u svoj sadašnji prostor u Savskoj 143.

Tijekom svog postojanja, ime ustanove se više puta mijenjalo:

  • Veterinarska eksperimetnalna stanica Ministarstva poljoprivrede 30. 01. 1933. – 11. 01. 1941.
  • Veterinarska eksperimentalna stanica u Zagrebu 12. 01. 1941. – 09. 01. 1942.
  • Stočarsko-zdravstveni zavod 10. 01. 1942. – 28. 02. 1946.
  • Veterinarski eksperimentalni zavod 01. 03. 1946. – 17. 02. 1947.
  • Savezni institut za veterinarsku službu 18. 02. 1947. – 04. 04. 1951.
  • Institut za medicinska istraživanja Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 05. 04. 1951. – 11. 03. 1952.
  • Institut za veterinarsko-medicinska istraživanja 12. 03. 1952. – 31. 12. 1960.
  • Veterinarski institut 01. 01. 1961. – 30. 06. 1979.
  • RO Veterinarski zavodi Hrvatske OOUR Veterinarski institut 01. 07. 1979. – 27. 07. 1995.

a od 28. srpnja 1995. godine posluje pod imenom Hrvatski veterinarski institut, javni institut nad kojim Republika Hrvatska ima osnivačka prava.