Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Specijalizacija znanstvenica iz Poljske u Laboratoriju za patologiju riba HVI-a Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Utorak, 29 Studeni 2022 21:31

U okviru mobilnosti istraživača u Laboratoriju za patologiju riba Odjela za patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta na stručnom i znanstvenom usavršavanju u razdoblju od 8. kolovoza do 5. studenoga ove godine boravile su dvije doktorice veterinarske medicine iz Olstyna u Poljskoj.
Dr. sc. Joanna Pajdak-Czaus je znanstveno-nastavna asistentica na Odjelu za epizootiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta Warmia i Mazury u Olsztynu. Njezin je boravak na HVI-u financiran iz Programa Regionalna inicijativa za izvrsnost Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja Republike Poljske.
Dr. sc. Patrycja Schulz docentica je na Institutu za slatkovodno ribarstvo Stanisław Sakowicz.

Njezin je boravak financiran iz Programa za edukaciju i stručno usavršavanje Instituta Stanisław Sakowich.
Tijekom boravka u Laboratoriju za patologiju riba HVI-a doktorice veterinarske medicine stjecale su znanja iz laboratorijskih postupaka s naglaskom na dijagnostičke metode za otkrivanje bakterijskih i virusnih bolesti slatkovodnih riba. U području bakteriologije upoznale su se s pripremom podloga za izdvajanje bakterija, identifikaciju temeljem morfoloških, biokemijskih i molekularnih osobitosti bakterijskih izolata. U dijagnostici virusnih bolesti su stjecale vještine pripreme staničnih kultura za izdvajanje virusa, pripremu materijala za nasađivanje staničnih kultura, titraciju virusa, te imunoloških (imunoenzimskih testova) i molekularnih metoda dijagnostike (lančana reakcija polimerazom, lančana reakcija polimerazom uz reverznu transkripciju, lančana reakcija polimerazom u stvarnom vremenu itd).
Osim toga, upoznale su se s osnovnim principima uzgoja morske ribe u kavezima, uzgojem školjkaša te najvažnijim bolestima od kojih obolijevaju spomenute vrste akvatičnih životinja. U okviru marikulture, za njih novog područja, posjetile su uzgajalište morske ribe Marinex u Rogoznici te uzgajalište školjkaša u Marini kod Trogira, a provele su i nekoliko dana u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.


Neposredno prije završetka boravka na HVI-u 3. studenoga održale su predavanja kojima su približile područja svojih istraživanja zainteresiranim kolegama. Dr. sc. Joanna Pajdak-Czaus je održala predavanje „Akvakultura Poljske i glavne bolesti uzgajane ribe“ u kojem je vrlo analitično usporedila akvakulturu Poljske i Hrvatske, dok je dr. Patrycja Schulz održala vrlo interesantno predavanje pod naslovom „Bakteriofagi i njihova moguća primjena u akvakulturi“.
Znanstvenice su jako zadovoljne boravkom u Hrvatskoj, a kroz njihovo usavršavanje HVI je učvrstio suradnju s dvije srodne institucije u Poljskoj.


 
Novi doktor znanosti u Hrvatskom veterinarskom institutu Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Utorak, 11 Listopad 2022 10:51

Djelatnica Instituta, Ivana Giovanna Zupičić, dr.med.vet., doktorandica iz Laboratorija za patologiju riba Odjela za patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta, obranila je  27. rujna 2022. godine doktorsku disertaciju pod naslovom „Raznolikost bakterije Vibrio harveyi iz uzgojenih riba lubin (Dicentrarchus labrax) i komarča (Sparus aurata) u Sredozemlju“  u  okviru poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te je stekla akademski stupanj doktora znanosti. Doktorski studij i provedena istraživanja financirana su sredstvima projekta Obzor 2020 „Integrated development of Mediterranean aquaculture – MedAID“ i Hrvatske zaklade za znanost, u okviru „Projekta razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, ESF DOK-2018-01. Doktorska disertacije je izrađena pod vodstvom dr.sc. Snježane Zrnčić i prof.dr.sc. Ivone Mladineo iz Institute of Parasitology, Biology Centre, ASCR, Česke Budejovice, Češka.
Iskrene čestitke našoj dr. sc. Ivani Giovanni Zupičić!

 
Zaustavite Afričku svinjsku kugu Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Srijeda, 27 Srpanj 2022 10:04

EFSA je započela kampanju o afričkoj svinjskoj kugi u Hrvatskoj, u kojoj poziva uzgajivače, lovce i veterinare na dodatan oprez. Najčešći simptomi, kao i mjere koje možete poduzeti kako bi spriječili širenje navedeni su na fotografiji. Za više informacija posjetite: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/hr/

 
Odluka Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Petak, 22 Srpanj 2022 12:03

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Hrvatskom veterinarskom institutu.

 
Bedrenica - priopćenje Hrvatskog veterinarskog instituta Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Ponedjeljak, 18 Srpanj 2022 09:46

U razdoblju od 11.07.2022. do 15.07. 2022. godine Hrvatski veterinarski institut zaprimio je informaciju o ugibanju većeg broja krava na području Parka prirode Lonjsko Polje, naselja Osekovo. Od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, odobrena je razudba dvije uginule životinje, te su djelatnici Odjela za patološku morfologiju u prostorima Agroproteinke, u kontroliranim uvjetima,  izuzeli uzorke uginulih životinja, te ih dostavili na daljnje pretrage u  Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju Hrvatskog veterinarskog instituta.
Iz dostavljenih uzoraka je u Laboratoriju za opću bakteriologiju i mikologiju HVI-a na hranjivim podlogama izdvojena bakterija koja morfološki odgovara bakteriji Bacillus anthracis. Lančanom reakcijom polimerazom (PCR) su kod izdvojenih bakterija dokazani pX01 i pX02 plazmidi, koji su karakteristični samo za bakterijsku vrstu Bacillus anthracis, čime je postavljena konačna dijagnoza.
Bedrenica, antraks ili crni prišt, je perakutna, akutna, subakutna, te vrlo rijetko kronična zarazna bolest. Primarno je bolest preživača, iako se mogu zaraziti svi sisavci (uključujući i ljude) i neke vrste ptica. Uzročnik je sporulirajuća, Gram-pozitivna štapićasta bakterija, Bacillus anthracis. Bolest je zoonoza, te je rasprostranjena diljem svijeta.
Životinje se zaraze hranom, odnosno ingestijom spora. Patoanatomski nalaz očituje se velikim brojem lezija, koje su posljedica generalizirane septikemije, povećanom i kašastom slezenom, slabo zgrušanom krvi, te krvarenjima iz prirodnih otvora.
Ljudi oboljevaju prilikom kontakta sa zaraženim životinjama ili sa kontaminiranim  životinjskim proizvodima. Kod ljudi se bolest pojavljeuje u tri oblika: kožni (kod ljudi se javlja u 95% slučajeva), gastrointestinalni i plućni. Nema podataka o prijenosu bolesti sa čovjeka na čovjeka.


 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 29