Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Laboratorij za dijagnostiku Ispis E-mail
Autor Administrator   

R-1 Laboratorij za dijagnostiku


Korisnici naših usluga su u prvom redu Ministarstvo poljoprivrede, koje preko godišnjih zakonskih propisa određuju glavninu pretraga kojima će se laboratorij baviti, zatim veterinarske organizacije, te druge pravne i fizičke osobe.

Djelatnost laboratorija i važnije metode koje se primjenjuju u laboratoriju
·    praćenje i proučavanje epizootiološkog stanja zaraznih, nametničkih, i drugih bolesti životinja, razrađivanje metoda i predlaganje mjera za njihovo suzbijanje
·    obavljanje terenske i laboratorijske dijagnostike bakterijskih, gljivičnih i parazitarnih bolesti domaćih i divljih životinja
·    serološka dijagnostika zaraznih bolesti:
·    Bjesnoća - Imunofluorescentni test za dokaz virusa bjesnoće
·    Enzootska leukoza goveda – Imunoenzimni test za dokazivanje protutijela za virus enzootske leukoze goveda u serumu i mlijeku (ELISA)
·    Brucella melitensis – dokaz protutijela za Brucella melitensis metodom brze aglutinacije iz krvnog seruma goveda, ovaca, koza i svinja (Rose – Bengal test)
·    Brucella ovis – Imunoenzimni test za određivanje količine antitijela Brucella ovis u krvnom serumu (ELISA)
·    Paratuberkuloza – Imunoenzimni test za određivanje prisutnosti protutijela na M. paratuberculosis iz krvi, plazme i mliječnog seruma (ELISA)
·    opća bakteriološka pretraga
·    mikološka kulturelna pretraga i pretraga na dermatofite
·    mikrobiološke pretrage uzoraka sekreta vimena domaćih životinja radi izdvajanja uzročnika mastitisa
·    ispitivanje osjetljivosti bakterija na antimikrobna sredstva
·    dijagnostika zaraznih i parazitarnih bolesti pčela
·    parazitološke pretrage izmeta na razvojne oblike endoparazita metodom sedimentacije, flotacije i nativnog razmaza
·    izravna imunofluorescencija za dijagnostiku giardioze i kriptosporidioze
·    patološko anatomska dijagnostika kojoj je cilj utvrđivanje uzroka uginuća životinja
·    dijagnostika tuberkuloze goveda i svinja metodom intrakutane tuberkulinizacije
·    pružanje stručne pomoći veterinarskim i drugim organizacijama iz djelokruga svoga rada

Laboratorij R-1 je akreditiran po normi HRN EN ISO 17025 s tri metode: Horizontalna metoda za izdvajanje Salmonella spp. iz izmeta, Imunofluorescentni test za dokaz virusa bjesnoće i Rose Bengal test za serološku dijagnostiku bruceloze preživaća i svinja.

Djelatnici laboratorija:
mr.sc. Antun Tomac, voditelj laboratorija – Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
dr.sc. Tibor Andreanszky, zamjenik voditelja laboratorija – Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Irena Mrak – Možanić, tehnički suradnik