Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Povijest Veterinarskog zavoda Rijeka Ispis E-mail
Autor Administrator   

Povijest Veterinarskog zavoda Rijeka

Veterinarski zavod Rijeka započeo je s radom 1947. godine pod nazivom Veterinarska dijagnostička stanica Rijeka. Od samog osnutka smješten je u impozantnoj zgradi u današnjoj Ulici Podmurvice 29, s parkom površine 3400 m2. Veterinarska dijagnostička stanica osnovana je radi nepovoljnih epizootioloških prilika, koje su vladale na području Istre i Hrvatskog primorja, odnosno radi organiziranja pružanja brze pomoći u dijagnostici zaraznih i parazitarnih bolesti životinja. Od 1959. U rutinsko poslovanje Veterinarske dijagnostičke stanice ubraja se i ispitivanje namirnica životinjskog podrijetla (mesa, riba i mlijeka i njihovih proizvoda). Prvi direktor Veterinarske dijagnostičke stanice bio je dr. Karlo Vončina.
Primarna zadaća novoosnovane Dijagnostičke stanice bila je otkrivanje uzročnika melitokokoze, opasne zoonoze od koje je u to vrijeme bolovao velik broj ljudi u Istri.

Godine 1961. prestala je s radom Veterinarska dijagnostička stanica i rješenjem Narodnog odbora kotara Rijeka osnovan je, kao samostalna ustanova, Veterinarski zavod Rijeka.

Radi racionalnijeg poslovanja i postizanja boljih rezultata, 1978. se svi veterinarski zavodi u Hrvatskoj (Križevci, Rijeka, Split i Vinkovci) udružuju sa Središnjim zavodom za razmnožavanje i uzgoj domaćih životinja Zagreb-Križevci te s Veterinarskim institutom u Zagrebu u jedinstvenu organizaciju RO Veterinarski zavodi Hrvatske. Rezultati takva udruživanja očitovali su se već sljedeće godine kada je obavljeno gotovo milijun raznih laboratorijskih pretraga i ekspertiza.
Veterinarski zavod Rijeka 1983. proširuje postojeći prostor i organizira rad u tri odjela – Odjel za dijagnostiku, Odjel za živežne namirnice i vode i Odjel za kemijske pretrage, namirnice animalnog podrijetla i stočne hrane.

1995. osniva se Hrvatski veterinarski institut Zagreb, a u sastavu instituta djeluje Podružnica Veterinarski zavod Rijeka
Danas, Podružnica Veterinarski zavod Rijeka ima 20 djelatnika, raspoređenih u četiri laboratorija i općoj jedinici.