Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

V-1 Laboratorij za dijagnostiku Ispis E-mail
Autor Administrator   

Laboratorij za dijagnostiku (V-1) središnji je laboratorij Veterinarskog zavoda Vinkovci (VZV) s dugogodišnjom tradicijom pružanja laboratorijskih i terenskih usluga dijagnostike bolesti životinja.

Kupci naših usluga su u prvom redu Ministarstvo poljoprivrede (MP) koje svojim godišnjim zakonskim odredbama (Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju ili Nacionalnim programima), te na osnovu Zakona o veterinarstvu, određuju dinamiku i vrstu uzoraka koji se dostavljaju u laboratorij. Osim MP-a kupci naših usluga su veterinarske organizacije, te druge pravne ali i fizičke osobe.

Hrvatska akreditacijska agencija je 2008. akreditirala laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2005. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo imenovala je laboratorij nacionalnim referentnim  laboratorijem za parazite (rod Trichinella).

Od useljenja u novo uređene prostore na prvom katu zgrade VZV-a 2007. godine laboratorij kontinuirano osuvremenjuje svoju opremu i metode.

 

Do sada je laboratorij V-1 akreditirao pet metoda:

1. Izdvajanje Salmonella spp. iz dijagnostičkog materijala- V-1-01 (ISO 6579 Amendment 1. Annex D);
2. Određivanje prisutnosti ličinki iz roda Trichinella spp. umjetnom probavom u uzorcima mesa, V-1-36 (ECNo 2075/2005);
3. Dokaz protutijela na brucelozu metodom brze aglutinacije na predmetnici (Rose-Bengal test (RBT) iz krvnih seruma goveda, svinja, ovaca i koza, V-1-04 (OIE);
4. Dokaz protutijela na virus KSK imunoenzimnim testom (ELISA) iz krvnog seruma svinja, V-1-40 (OIE);
5. Dokaz protutijela na virus ELG imunoenzimnim testom (ELISA) iz krvnog seruma goveda, V-1-41 (OIE).

 

Osim ovih metoda, laboratorij V-1 koristi i druge standardizirane metode oslanjajući se na preporuke Međunarodnog ureda za epizootije (OIE).

Neke od važnijih standardiziranih metoda su:

1. Klasična svinjska kuga-određivanje antigena virusa KSK (ELISA);
2. Zarazni rinotreheitis goveda/zarazni pustularni vulvovaginitis (ZRG/ZPV) - određivanje prisutnosti protutijela na virus ZRG/ZPV iz krvi goveda (ELISA);
3. Bolest Aujeszkoga - određivanje prisutnosti protutijela na virus BA iz krvi svinja  (ELISA);
4. Bruceloza ovaca (Brucella ovis-infekcija)-određivanje prisutnosti protutijela na B. ovis iz krvi ovaca (ELISA);
5. Paratuberkuloza-određivanje prisutnosti protutijela na M. paratuberculosis iz krvi, plazme i mliječnog seruma goveda (ELISA);
6. Reproduktivni i respiratorni sindrom svinja (PRRS)-određivanje protutijela na virus PRRS-a iz krvnog seruma svinja (ELISA);
7. Artritis i encefalitis koza (CAEV)-određivanje protutijela na virus CAEV-a iz krvnih seruma ovaca i koza (ELISA) ;
8. Slinavka i šap-određivanje protutijela na virus slinavke i šapa (ELISA);
9. Mastitis-bakteriološke pretrage uzoraka sekreta vimena;
10. Antibiogram– određivanje osjetljivosti bakterija na djelatne antimikrobne tvari;
11. Bjesnoća–određivanje prisutnosti virusa bjesnoće (direktna imunofluorescencija);
12. Parazitološke pretrage i dr.

 

Osim toga, djelatnici laboratorija po pozivu izlaze na teren, obavljaju razudbe uginulih životinja, da bi utvrdili uzrok uginuća, te obavljaju uzorkovanja materijala za pretrage koje će se obavljati u laboratoriju (bakteriološke, parazitološke, patohistološke itd.).

U laboratoriju su zaposlena tri doktora veterinarske medicine i tri veterinarska tehničara.

Laboratorij je usmjeren ka trajnim poboljšanjima svoga rada redovitim vanjskim i unutarnjim edukacijama zaposlenog osoblja kao i redovitim provjerama rezultata pretraživanja uzoraka.

 

Djelatnici laboratorija:

dr. sc. Davor Balić, dr. med. vet., voditelj laboratorija,
dr. sc. Marica Lolić, dr. med. vet., zamjenica voditelja laboratorija
Marija Agičić, dr. med. vet.
Želimir Smuk, tehničar u laboratoriju
Željko Rajković, tehničar laboratoriju
Marina Bačić, tehničarka u laboratoriju