Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

V-1 Laboratorij za dijagnostiku Ispis E-mail
Autor Administrator   

Laboratorij za dijagnostiku (V-1) središnji je laboratorij Veterinarskog zavoda Vinkovci (VZV) s dugogodišnjom tradicijom pružanja laboratorijskih i terenskih usluga dijagnostike bolesti životinja.

Kupci naših usluga su u prvom redu Ministarstvo poljoprivrede (MP) koje svojim godišnjim zakonskim odredbama (Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju ili Nacionalnim programima), te na osnovu Zakona o veterinarstvu, određuju dinamiku i vrstu uzoraka koji se dostavljaju u laboratorij. Osim MP-a kupci naših usluga su veterinarske organizacije, te druge pravne ali i fizičke osobe.

Hrvatska akreditacijska agencija je 2008. akreditirala laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2005. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo imenovala je laboratorij nacionalnim referentnim  laboratorijem za parazite (rod Trichinella).

Od useljenja u novo uređene prostore na prvom katu zgrade VZV-a 2007. godine laboratorij kontinuirano osuvremenjuje svoju opremu i metode.

 

Do sada je laboratorij V-1 akreditirao pet metoda:

1. Izdvajanje Salmonella spp. iz dijagnostičkog materijala- V-1-01 (ISO 6579 Amendment 1. Annex D);
2. Određivanje prisutnosti ličinki iz roda Trichinella spp. umjetnom probavom u uzorcima mesa, V-1-36 (ECNo 2075/2005);
3. Dokaz protutijela na brucelozu metodom brze aglutinacije na predmetnici (Rose-Bengal test (RBT) iz krvnih seruma goveda, svinja, ovaca i koza, V-1-04 (OIE);
4. Dokaz protutijela na virus KSK imunoenzimnim testom (ELISA) iz krvnog seruma svinja, V-1-40 (OIE);
5. Dokaz protutijela na virus ELG imunoenzimnim testom (ELISA) iz krvnog seruma goveda, V-1-41 (OIE).

 

Osim ovih metoda, laboratorij V-1 koristi i druge standardizirane metode oslanjajući se na preporuke Međunarodnog ureda za epizootije (OIE).

Neke od važnijih standardiziranih metoda su:

1. Klasična svinjska kuga-određivanje antigena virusa KSK (ELISA);
2. Zarazni rinotreheitis goveda/zarazni pustularni vulvovaginitis (ZRG/ZPV) - određivanje prisutnosti protutijela na virus ZRG/ZPV iz krvi goveda (ELISA);
3. Bolest Aujeszkoga - određivanje prisutnosti protutijela na virus BA iz krvi svinja  (ELISA);
4. Bruceloza ovaca (Brucella ovis-infekcija)-određivanje prisutnosti protutijela na B. ovis iz krvi ovaca (ELISA);
5. Paratuberkuloza-određivanje prisutnosti protutijela na M. paratuberculosis iz krvi, plazme i mliječnog seruma goveda (ELISA);
6. Reproduktivni i respiratorni sindrom svinja (PRRS)-određivanje protutijela na virus PRRS-a iz krvnog seruma svinja (ELISA);
7. Artritis i encefalitis koza (CAEV)-određivanje protutijela na virus CAEV-a iz krvnih seruma ovaca i koza (ELISA) ;
8. Slinavka i šap-određivanje protutijela na virus slinavke i šapa (ELISA);
9. Mastitis-bakteriološke pretrage uzoraka sekreta vimena;
10. Antibiogram– određivanje osjetljivosti bakterija na djelatne antimikrobne tvari;
11. Bjesnoća–određivanje prisutnosti virusa bjesnoće (direktna imunofluorescencija);
12. Parazitološke pretrage i dr.

 

Osim toga, djelatnici laboratorija po pozivu izlaze na teren, obavljaju razudbe uginulih životinja, da bi utvrdili uzrok uginuća, te obavljaju uzorkovanja materijala za pretrage koje će se obavljati u laboratoriju (bakteriološke, parazitološke, patohistološke itd.).

U laboratoriju su zaposlena tri doktora veterinarske medicine i tri veterinarska tehničara.

Laboratorij je usmjeren ka trajnim poboljšanjima svoga rada redovitim vanjskim i unutarnjim edukacijama zaposlenog osoblja kao i redovitim provjerama rezultata pretraživanja uzoraka.

 

Djelatnici laboratorija:

dr. sc. Marica Lolić, dr. med. vet., asistentica, voditeljica laboratorija
doc. dr. sc. Mario Škrivanko, dr. med. vet., znanstveni savjetnik, zamjenik voditeljice laboratorija
dr. sc. Davor Balić, dr. med. vet., znanstveni suradnik
Marija Agičić, dr. med. vet., asistentica u laboratoriju
Željko Rajković, tehnički suradnik laboratoriju
Marina Bačić, tehnički suradnik u laboratoriju