Opća jedinica Ispis E-mail
Autor Administrator   

U ustroju Veterinarskog zavoda u Vinkovcima neophodno je postojanje ustrojbene jedinice koju nazivamo Opća jedinica. Njezina je aktivnost vrlo bitna za funkcioniranje zavoda, jer djelatnici obavljaju poslove od interesa cijelog zavoda.

U sklopu Opće jedinice djeluje računovodstvo, koje u suradnji sa računovodstvom u HVI-u obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove, administrativne poslove i u suradnji sa tajnikom HVI-a pravne poslove širokog spektra. Osim toga, obavljaju i sve administrativne poslove od važnosti za samu podružnicu, ali i poslove od važnosti za tehničko funkcioniranje cijele zgrade i poslove održavanja zgrade.

U sastavu Opće jedinice je i prijem uzoraka, kao vrlo bitan segment u radu Opće jedinice i neophodan je u radu cijelog zavoda, jer se tu evidentira svaki pristigli uzorak i distribuira u laboratorije u kojima će se obrađivati. Za to se koristi program VetLab koji se konstantno nadograđuje i poboljšava.

 

Djelatnici Opće jedinice:

doc. dr. sc. Mario Škrivanko, dr. med. vet., znanstveni savjetnik, voditelj opće jedinice
Zora Pinter, računovodstveni referent
Jasminka Pletikosić, računovodstveni referent
Vedran Pletikosić, računovodstveni referent
Tina Klarić, tehnička suradnica u prijemu uzoraka
Krešimir Imrek, domar – kotlovničar
Nada Pinter, spremačica
Mihaela Janović, spremačica