Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Z-II.3. Laboratorij za mastitise i kakvoću sirovog mlijeka Ispis E-mail
Autor Administrator   

Laboratorij za mastitise i kakvoću sirovog mlijeka za potrebe svojih korisnika usluga bavi se:

  • laboratorijskom i terenskom dijagnostikom upala vimena
  • provjerom funkcionalno-tehničke ispravnosti muznih uređaja
  • sudjelovanjem u izradi i provedbi programa zdravstvene zaštite vimena i proizvodnje zdravog mlijeka
  • određivanjem broja somatskih stanica i ukupnog broja mikroorganizama u sirovom mlijeku
  • ispitivanjem osjetljivosti uzročnika mastitisa prema antimikrobnim lijekovima
  • ispitivanjem kemijskog sastava sirovog mlijeka
  • ispitivanjem higijenske kakvoće sirovog mlijeka


Osim pobrojanih stručnih aktivnosti, Laboratorij je uključen i u provedbu znanstveno-istraživačkih aktivnosti vezanih uz zdravlje mliječne žlijezde i kakvoću mlijeka.
Provođenje mjera kontrole zdravlja vimena odvija se sukladno Pravilniku o pregledu sirovog  mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (NN 110/2010).

Način uzimanja uzorka

Pretrage propisane Pravilnikom o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (NN 110/2010)