Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba Ispis E-mail
Autor Administrator   

Laboratorij za patologiju riba je dio Odjela za patološku morfologiju Hrvatskog veterinarskog instituta obavlja dijagnostiku bolesti akvatičnih životinja iz uzgoja i otvorenih voda. Primarna djelatnost Laboratorije je dijagnostika bolesti propisanih Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuje na životinje akvakulture i njihove proizvode. Prema tom Pravilniku Laboratorij je imenovan Nacionalnim referentnim laboratorijem za bolesti akvatičnih životinja. Dijagnostika se temelji na primjeni morfoloških, histoloških, citoloških i mikrobioloških metoda koje se provode u samom Laboratoriju, a dio pretraživanja se obavlja i u Laboratoriju za opću bakteriologiju i mikologiju (Z-II-2) i Laboratoriju za patologiju preživača i TSE (Z-IV-2). Molekularne metode pretraživanja virusa se provode u suradnji s Laboratorijem za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku (Z-III-1), parazita školjkaša i riba s Laboratorijem za parazitologiju (Z-II-4), a bakterija u suradnji s Laboratorijem za bakterijske zoonoze i molekulsku dijagnostiku bakterijskih bolesti (Z-II-1). U protekloj godini smo za potrebe istraživanja započeli s primjenom imunoenzimskog testa za kvantifikaciju IgM u serumu riba u suradnji s Laboratorijem za analitičku kemiju (Z-I-4).

 

Područja djelatnosti su slijedeća:

  • dijagnostika virusnih bolesti riba i parazitarnih bolesti školjkaša propisanih Zakonom o veterinarstvu (NN 41/2007), Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuje na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (NN 42/2008), te programima nadziranja zdravlja akvatičnih životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti,
  • dijagnostičke pretrage sa svrhom utvrđivanja zdravstvenog stanja riba i školjkaša iz uzgoja i ulova sa ciljem postavljanja dijagnoze parazitarnih, virusnih i bakterijskih bolesti te davanja preporuka o liječenju i mjerama suzbijanja bolesti
  • uvođenje novih dijagnostičkih metoda te stalno unapređivanje i usklađivanje s važećim standardima propisanim Europskim zakonima i preporukama Međunarodnog kodeksa o zdravlju akvatičnih životinja OIE-a
  • sudjelovanje u godišnjoj međulaboratorijskoj provjeri dijagnostike virusnih bolesti riba organiziranoj po EURL za bolesti riba, VET-DTU, Aarhus, Denmark
  • sudjelovanje u međulaboratorijskoj provjeri dijagnostike bolesti školjkaša koju organizira EURL za bolesti školjkaša, IFREMER, La Tremblade, Francuska
  • suradnja s Upravom za veterinarstvo MP prilikom izrade zakonskih propisa i programa kontrole u području bolesti akvatičnih organizama, kao i sudjelovanje u radionicama i drugim skupovima za edukaciju veterinara
  • rad na istraživačkim projektima iz područja akvakulture i bolesti akvatičnih životinja te suradnja u istraživanju higijenske ispravnosti akvatičnih organizama u suradnji s Laboratorijem za određivanje rezidua (Z-I-2) i njihove kvalitete u suradnji s Laboratorijem za analitičku kemiju (Z-I-4)
  • suradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu