Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju Ispis E-mail
Autor Administrator   

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

 

Dijagnostička djelatnost Laboratorija za opću bakteriologiju i može se podijeliti u dvije velike skupine, etiološku dijagnostiku (izdvajanje uzročnika bolesti iz dijagnostičkog materijala i njegova identifikacija) i serološku dijagnostiku (određivanje specifičnih protutijela za određene uzročnike bolesti) bakterijskih bolesti životinja.

U laboratoriju se provodi dijagnostika velikog broja bakterijskih bolesti s B liste Međunarodnog ureda za epizootije (bedrenica, goveđa genitalna kampilobakterioza, trihomonijaza, hemoragijska septikemija, zarazna agalakcija ovaca i koza, zarazna pleuropneumonija ovaca, zarazni metritis kobila, atrofični rinitis svinja, tularemija, salmonelozne infekcije i t.d.) čija je dijagnostika tijekom posljednjih godina potpuno usklađena s preporukama Međunarodnog ureda za epizootije i drugim međunarodnim standardima.

Osim navedenih bolesti, provodi se i dijagnostika drugih značajnih bakterijskih bolesti poput pastereloze, kolibaciloze, streptokoknih i stafilokoknih infekcija, plinovitih edema i enterotoksemija, listerioze, vrbanca, drugih značajnih bakterijskih infekcija životinja, te gljivičnih infekcija izuzev dermatofita. Identifikacija bakterija i gljivica radi se pomoću suvremenih biokemijskih identifikacijskih sustava (BBL Crystal, API) s odgovarajućom softverskom podrškom.

Izdvojenim bakterijskim uzročnicima se redovito određuje i osjetljivost prema antimikrobnim lijekovima disk difuzijskom metodom (antibiogram) i određivanjem minimalnih inhibicijskih koncentracija E-testom i mikrodilucijskom metodom. Provode se serološke tipizacije bakterija roda Salmonella i izolata E. coli.

Od serološke dijagnostike danas se klasičnom aglutinacijom dijagnosticiraju listerioza, tularemija, te infekcije vrstama Salmonella Abortusovis i Salmonella Abortusequi.

Imunoenzimnim testovima radi se serološka dijagnostika mikoplazmalne pneumonije svinja, pleuropneumonije svinja, salmoneloze svinja i po zahtjevu klijena drugih bolesti ( npr. ileitis svinja).

Na zahtjev klijenata provode se i laboratorijska testiranja djelovanja dezinficijensa prema bakterijskim sojevima.

U suradnji s Laboratorijem za bakterijske zoonoze i molekularnu dijagnostiku bakterijskih bolesti rade se molekularne metode (PCR) dijagnostike pojedinih bolesti.

Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju godinama proizvodi eksperimentalnu vakcinu za imunoprofilaksu neonatalne kolibaciloze prasadi. Iako posljednjih godina na tržištu postoje subjedinične vakcine, još uvije se proizvodi oko 10.000 doza vakcine godišnje.