Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Z-I.2. Laboratorij za određivanje rezidua Ispis E-mail
Autor Administrator   

Djelatnost Laboratorija obuhvaća određivanje ostataka zabranjenih tvari, veterinarskih lijekova i kontaminanata, u hrani životinjskog podrijetla, hrani za životinje te biološkim tekućinama. Metode Laboratorija čine orijentacijske kvalitativne mikrobiološke i kvantitativne imunoemzimske metode (ELISA) te potvrdne metode atomske apsorpcijske spektrometrije (AAS), induktivno spregnute plazme s optičkom emisijom (ICP-OES) i tekućinske i plinske kromatografije s masenom detekcijom (LC-MS-MS, GC-MS-MS).

Laboratorij provodi ukupno 60 metoda te određuje:
·    zabranjene supstance:
a)    kloramfenikol
b)    nitrofurani (AMOZ, AOZ, AHD, SEM)
c)    dapson
·    veterinarske lijekove:
a) antibakterijske tvari: penicilini, cefalosporini, streptomicin i dihidrostreptomicin, tetraciklini (tetraciklin, oksitetraciklin, doksiciklin, klortetraciklin), neomicin, gentamicin, kinoloni   (enrofloksacin, danofloksacin, flumekin, marboflokascin i dr.), tilozin, sulfonamidi
b) antihelminitici (levamisol)
c) kokcidiostatici (amprolij, klopidol, halofuginon, robenidin, nekvinat, toltrazuril, toltrazuril-sulfon, dekokvinat, salinomicin, maduramicin, semduramicin, monenzin, narazin, lasalocid, diklazuril, nikarbazin)
d) sedativi (azaperol i azaperon)
e) kortikosteroidi (deksametazon, flumetazon, betametazon, prednisolon)
f) amitraz/kumafos
·    kontaminanate
a)    teški metali (arsen, olovo, kadmij, živa)
b)    organoklorirani pesticidi (23 substance)
c)    organofosforni pesticidi (25 substanci)
d)    piretroidi i karbamati (15 substanci)
e)    aflatoksin M1
·    kemijske elemente
a)    esencijalne elemente (bakar, selen, cink, željezo i dr.)
b)    makroelemente (kalcij, kalij, natrij, magnezij)
c)    elemente u tragovima (krom, cobalt, molibden, nikal i dr.)
·    boje: malahitno i leukomalahitno zelenilo
·    vrsta mesa  

Laboratorij sudjeluje u programima monitoringa Ministarstvom poljoprivrede: Državni program monitoringa rezidua, Monitoring plana provođenja pretraga i analiza uvoznih pošiljaka, Nacionalni program praćenja pesticida, Monitoring hrane za životinje i Kontrola inhibitornih tvari u sirovom mlijeku.
U travnju 2010. g. Ministarstvo poljoprivrede Laboratorij je proglasio Nacionalnim referentnim laboratorijom (NRL) za rezidue za Državni program monitoringa rezidua. U kolovozu 2013. godine Laboratoriju je obnovljeno riješenje Ministarstva poljoprivrede kao referentnog laboratorija za područja rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla.

U kolovozu 2013. Ministarstvo poljoprivrede Laboratorij je proglasilo referentnim laboratorijem za područje teški metali u hrani i hrani životinjskog podrijetla te referentnim laboratorijem za područje rezidua pesticida.

U suradnji sa srodnim znanstvenim i stručnim institucijama u Republici Hrvatskoj odnosno laboratorijima sličnih djelatnosti te referalnim laboratorijima Europske Unije u Austriji, Italiji, Sloveniji, Nizozemskoj, Njemačkoj i Francuskoj, Laboratorij razvija analitičke metode te provodi znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Dr. sc. Nina Bilandžić, dipl. ing., voditeljica laboratorija
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript