Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Laboratorij za parazitologiju Ispis E-mail
Autor Administrator   

Z-II.4. Laboratorij za parazitologiju

 

Djelatnost laboratorija za parazitologiju odnosi se prvenstveno na determinaciju endo i ektoparazita domaćih i divljih životinja, temeljem morfometrijskih značajki parazita i primjenom metoda klasične parazitologije. Dijagnostički materijal odnosi se na uzorke fecesa različitih vrsta živih i uginulih životinja, te organe uginulih i utamanjenih životinja. U uzorcima fecesa utvrđuju se ciste, jajašca i ličinke parazita, a iz organa uginulih životinja zreli i nezreli oblici endo i ektoparazita. Primjenom imunodijagnostičkih testova utvrđujemo protutijela protozoa Neospora caninum i antigen protozoa (Cryptospordium parvum i Giardia intestinalis).

U rad laboratorija uključeno je i istraživanje pojave parazita uzročnika zoonoza. U okviru istraživanja bolesti plavog jezika pretražuju se uzorci insekata Culicoides sp. u svrhu determinacije vektora te bolesti. Daljnja djelatnost laboratorija odnosi se na istraživanje djelotvornosti antiparazitskih pripravaka u svrhu registracije lijekova, sudjelovanje u edukaciji veterinarskih kadrova srednje i visoke stručne spreme.

Stalna izobrazba i doškolovanje u zemlji i inozemstvu, suradnja s drugim visokoškolskim ustanovama, prijava i rad na projektima vezanim na problematiku parazitoza kao i sudjelovanje na projektima drugih odjela instituta i drugih institucija, publiciranje radova u domaćim i stranim časopisima vezanim uz rad laboratorija, kao i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.