Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Z-III.1. Laboratorij za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku Ispis E-mail
Autor Administrator   

Laboratorij za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku je sastavni dio Odjela za virologiju Hrvatskog veterinarskog instituta (HVI).

Osnovna djelatnost Laboratorija je:

 • dijagnosticiranje klasične svinjske kuge (KSK), te provođenje programa nadzora KSK u domaćih i divljih svinja u skladu s metodama preporučenima Pravilnikom o dijagnostičkom priručniku za KSK (N.N. 16/2005.).
 • dijagnosticiranje afričke svinjske kuge (ASK), te provođenje programa nadzora ASK u domaćih i divljih svinja u skladu s metodama preporučenima Pravilnikom o dijagnostičkom priručniku za ASK (N.N. 41/2007.);
 • dijagnosticiranje virusnih infekcija životinja primjenom molekularnih metoda (lančana reakcija polimerazom ili PCR, lančana reakcija polimerazom uz prethodnu reverznu transkripciju odsječaka genoma ili RT-PCR, ugnježđena lančana reakcija polimerazom ili „nested“-PCR i kvantitativna lančana reakcija polimerazom ili QRT-PCR);
 • sudjelovanje u laboratorijskom provođenju mjera iz Naredbe za svaku godinu, prvenstveno pri dokazivanju virusnih genoma u uzorcima tkiva, krvi ili sekreta, kao potvrdnih metoda različitih virusnih  infekcija životinja;
 • tipizacija izolata virusa i filogenetska analiza putem utvrđivanja nukleotidnih slijedova genoma (sekvencioniranje).


Osim metoda za dijagnosticiranje KSK i ASK u laboratoriju su zbog potreba rutinske dijagnostike optimalizirane i/ili validirane metode za dijagnostiku i drugih virusnih infekcija od kojih se najčešće primjenjuju molekularne metode za dokazivanje:

 • cirkovirusnih infekcija svinja ili PCV2,
 • pestivirusnih infekcija,
 • virusa reproduktivno-respiratornog sindroma u svinja ili RRSS-a,
 • virusa bolesti Aujeszkoga ili BA,
 • virusa zaraznog rinotraheitisa goveda ili ZRG-a,
 • virusa enzootske leukoze goveda ili ELG-a, i
 • virusa hepatitisa E ili HEV-a.
 • virusnih kontaminanata u vodi, hrani i okolišu (norovirus, hepatitis A virus, sapovirus, astrovirus, kobuvirus, enterovirus)
 • flavivirusnih infekcija (virus krpeljnog meningoencefalitisa)
 • virusa artritisa i encefalitisa koza (CAEV) i Maedi-Visna virusa (MVV)


Ostalo
Osim redovitog rada Laboratorij je aktivno uključen i u istraživački rad, te sudjeluje i u programu poslijediplomskih studija iz područja molekularne virologije i u ekstramuralnoj dodiplomskoj nastavi pri Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
U Laboratoriju su pored voditeljice Doc. dr.sc. Lorena Jemeršić,  uposlena i tri doktora znanosti, dr.sc. Tomislav Keros koji je doktorirao 2009., dr.sc. Jelena Prpić 2012. i dr.sc. Dragan Brnić 2013.