Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju Ispis E-mail
Autor Administrator   

Laboratorij za bjesnoću i opću virologiju djeluje u sklopu Odjela za virologiju Hrvatskog veterinarskog instituta, iz kojeg se izdvojio te postao samostalan laboratorij 1. lipnja 2006. godine.
Osnovna djelatnost laboratorija je etiološka dijagnostika bjesnoće u domaćih i divljih životinja te serološko pretraživanje krvi pasa, mačaka i pitomih vretica na prisutnost specifičnih protutijela za virus bjesnoće.
Etiološka dijagnostika bjesnoće provodi se tehnikom izravne imunofluorescencije (FAT) kao „zlatnim standardom“, molekulskim tehnikama (RT-PCR i QRT-PCR) te izdvajanjem virusa na linijsku staničnu kulturu (RTCIT).
U pretraživanju krvnog seruma radi provjere imuniteta domaćih i divljih životinja (lisica) nakon cijepljenja, primjenjuju se imunoenzimna tehnika (ELISA) i virus neutralizacijski testovi: brzi test inhibicije fluorescentnih žarišta (RFFIT) te virus neutralizacijski test s fluorescentnim protutijelima (FAVN).

Laboratorij je sredinom 2008. godine započeo s implementacijom sustava kvalitete prema normi HRN EN ISO/EC 17025, a u studenom iste godine je od strane ocjenitelja Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) akreditirao dijagnostičku metodu „Imunofluorescentni test za dokaz virusa bjesnoće“. Krajem 2011. godine uspješno je provedena reakreditacija navedene metode. Temeljem rješenja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja od 1. listopada 2011. laboratorij je imenovan Nacionalnim referentnim laboratorijem za bjesnoću.

Tijekom 2013. godine laboratorij je akreditirao i drugu dijagnostičku metodu iz područja dijagnostike bjesnoće „Virus neutralizacijski imunofluorescentni test za dokaz protutijela virusa bjesnoće (FAVN)“. Odlukom Europske komisije laboratorij je od 1. lipnja 2013. ovlašten za određivanje specifičnih protutijela za virus bjesnoće metodom FAVN u uzorcima krvnih seruma pasa, mačaka i pitomih vretica.

Počevši od 2011. godine Laboratorij je aktivno uključen u EU pretpristupni projekt „IPA 2008 Testing of dead or hunted animals“ (ref. 2008-0303-0804). Uz određivanje prisutnosti virusa izravnom imunofluorescencijom te određivanja starosti, glavna zadaća Laboratorija unutar projekta je praćenje uspješnosti programa cijepljenja lisica pretraživanjem kostiju odstrijeljenih lisica na prisutnost oksitetraciklina te pretraživanje seruma odstrijeljenih lisica na prisutnost specifičnih protutijela. Tijekom 2013. u sklopu projekta pretraženo je sveukupno 2 066 lešina lisica.

Značajnu djelatnost Laboratorija predstavlja izrada i pohranjivanje različitih linijskih kultura stanica, prije svega za potrebe izdvajanja i umnažanja raznovrsnih terenskih i referentnih sojeva virusa, kao i za potrebe dijagnostičkih testova.
Izuzev dijagnostike bjesnoće u laboratoriju se obavlja etiološka dijagnostika i drugih  virusnih bolesti: schmallenberg virusa, parainfluence goveda, infekcije respiratornim sincicijskim virusom, koronavirusima i rotavirusima goveda, boginja ovaca, zaraznog ektima ovaca, miksomatoze, hemoragijske bolesti kunića, sindroma smeđeg zeca te zaraznog hepatitisa pasa i štenećaka. Tijekom 2013. godine Laboratorij je od strane Ministarstva poljoprivrede imenovan službenim laboratorijem za dijagnstiku infekcije Schmallenberg virusom metodom RT-PCR. U Laboratoriju je tijekom 2013. godine prilikom rutinskih pretraživanja po prvi puta u Republici Hrvatskoj potvrđena infekcija Schmallenberg infekcijom te infekcija virusom sindroma smeđeg zeca.

Stručnjaci Laboratorija održavaju edukativne tečajeve za veterinare praktičare i veterinarske inspektore te organiziraju i provode međulaboratorijska testiranja glede dijagnosticiranja bjesnoće za stručnjake iz područnih Veterinarskih zavoda. Ujedno njeguju trajnu suradnju s kolegama iz tuzemnih i inozemnih znanstveno-istraživačkih ustanova, a prema potrebi održavaju predavanja o bjesnoći studentima medicine u sklopu njihove poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Laboratorij u svezi bjesnoće tijesno surađuje s Upravom za veterinarstvo, područnim veterinarskim inspekcijama, lovačkim udrugama i zavodima za javno zdravstvo Republike Hrvatske, posebice sa stručnjacima iz Referentnog centra za bjesnoću Ministarstva zdravlja RH pri Zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u Zagrebu.

Neizostavna djelatnost stručnjaka je i aktivno učešće u realizaciji znanstveno istraživačkih projekata financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstva poljoprivrede.