Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Opća jedinica Ispis E-mail
Autor Administrator   

U strukturi Centra za peradarstvo Opća jedinica je sastavljena od više različitih dijelova koji zajednički doprinose kako peradarskoj proizvodnji u cjelini tako i radu Centra, a čine je: ekonomika, statistika i informatika; administracija; prijemni ured; čišćenje laboratorijskog prostora i pranje laboratorijskog posuđa.
Sustavno istraživanje ekonomike i statistike peradarske proizvodnje u Centru za peradarstvo počinje 1970. godine. Kasnije se ovom području priključuje i informatika. Znanstveni rad se od samog početka odnosi na primjenu različitih statističkih postupaka i obrada raznovrsne problematike vezane uz pojavu određenih bolesti peradi, primjenu vakcina i kokcidiostatika uz znanstveno i stručno napredovanje djelatnica. Medu prvim istraživanjima su oni vezani na istraživanje srčane kapi pilića u tovu, eksudativne dijateze u pilića, erozije i ulceracije mišićnog želuca pilića u tovu i kolere peradi.
Štete od bolesti peradi u intenzivnoj proizvodnji dio su posebnog istraživačkog zanimanja. Tijekom višegodišnjih istraživanja procijenjene su ekonomske štete zbog bolesti pilića u tovu i štete zbog bolesti nesilica u proizvodnji konzumnih jaja.
Zasebno područje znanstvenog zanimanja bile su veterinarske stanice i njihov doprinos razvitku peradarske proizvodnje, ekonomska gledišta njihovog rada i oblici i odlike suradnje s individualnim poljoprivrednim gospodarstvima. S gledišta boljeg organiziranja kooperacijske proizvodnje veterinarskih stanica i individualnih poljoprivrednih gospodarstava istražena su ekonomska obilježja onih gospodarstava koja kooperiraju s pojedinim veterinarskim stanicama.
Ekonomska gledišta peradarske proizvodnje tijekom određenih godina dio su istraživanja u kojem su analizirani uzroci sve većih gubitaka u poslovanju peradarskih poduzeća zbog nesrazmjera prodajnih i cijena koštanja finalnih proizvoda, nesrazmjera cijena osnovnih reprodukcijskih materijala i finalnih proizvoda itd. Isto tako provedena su istraživanja proizvodnosti kooperacijskog tova pilića.
Zasebno istraživanje (prvo takve vrste u nas i jedno od prvih u Europi) odnosi se no socijalne karakteristike veterinara i žena u veterinarskoj profesiji u Hrvatskoj. Utvrđene su osnovne socijalne karakteristike veterinara, istražen položaj veterinarki prema njihovoj profesionalnoj ulozi, stavovi prema zapošljavanju veterinarki, o terenskom radu žena i poželjnom udjelu u veterinarstvu.
Sustavno je istražena primjena linearnog programiranja pri sastavljanju krmnih smjesa za perad što je posebice došlo do izražaja uvođenjem računala i širenjem informatike u ovo područje.
Značajna djelatnost ove jedinice je sudjelovanje u istraživanju planskog razvitka peradarske proizvodnje u Hrvatskoj. Analizirana su razdoblja i objavljene publikacije za: 1975.-1980.; 1981.-1985.; 1986.-1990.; 1992.-1995.-2000. u koji je uključena i obnova. Posebice se to odnosi na istraživanje tržišta i marketinga mesa peradi i jaja. 
Stručni rad se odvijao sukladno radu Centra za peradarstvo i potrebama komitenata. Djelatnice su sudjelovale u izradi projektne dokumentacije za izgradnju peradarskih objekata svih kategorija peradi (posebice poslije 1981. godine upošljavanjem agrarne ekonomistice). To su u najvećem dijelu bile izrade ekonomskog dijela investicijskih programa koji su zajedno s tehnološkim projektima poslužili kao investicijska dokumentacija posebice u vrijeme intenzivne investicijske aktivnosti u hrvatskom peradarstvu.
Sustavna analiza dugoročnih trendova u razvitku peradarstva, istraživanje tendencija i promjena potrošnje peradarskih proizvoda, analiza promjena u proizvodnji, potrošnji, izvozu i uvozu peradarskih proizvoda i dalje će biti predmet znanstvenoistraživačke djelatnosti. Ocjena postignute razine razvijenosti peradarstva se odnosi na redovito snimanje postojećih kapaciteta posebice poslije 1990. godine kako bi se, u suradnji s ostalim laboratorijima, ocijenilo cjelokupno stanje hrvatske peradarske proizvodnje.
Stručni rad obuhvaća i sudjelovanje u svim ekonomskim, statističkim i kompjuterskim obradama u Centru. Analiziraju se i izrađuju ugovori, fakture, financijska stanja, te se obavljaju ostali administrativni poslovi. Također se zaprimaju i registriraju dijagnostički materijali i poštanske pošiljke dostavljene u Centar. U skladu s financijskim mogućnostima Centra radi se na informatizaciji i kompjuterskoj podršci pojedinim laboratorijima Centra za peradarstvo. Nakon osnivanja Hrvatske akademske komunikacijske mreže (CARNet), vrlo brzo se priključujemo u svjetski komunikacijski sustav Internet što nam omogućuje direktnu uspostavu veza s većinom svjetskih znanstvenih radnika.
Veliki trud Opća jedinica ulaže u organizaciju peradarskih skupova. Do sada je organizirano šest znanstveno-stručnih skupova  "Peradarski dani" i jedan skup "Peradarski susreti". U tijeku je organizacija sedmog znanstveno-stručnog skupa "Peradarski dani" s međunarodnim sudjelovanjem koji se tradicionalno održavaju svake druge godine.