Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Laboratorij za mikrobiologiju hrane za životinje Ispis E-mail
Autor Administrator   

Z-I.3. Laboratorij za mikrobiologiju hrane za životinje

 

Dio je Odjela za veterinarsko javno zdravstvo u kojem kroz nadzor hrane za životinje sudjeluju u zaštiti zdravlja ljudi, a time direktno i indirektno u zaštiti dobrobiti životinja i zaštiti okoliša.
Laboratorij od 1976. godine provodi analize uključene u probleme životinja u vezi s nepravilnom hranidbom. Kontrolom higijenske ispravnosti hrane za životinje značajno se utječe na opće zdravstveno stanje životinja, posebice kao pomoć pri dijagnostici i liječenju. Na temelju rezultata pretraga možemo dobiti uvid u stanje hrane za životinje u svim segmentima patologije hranidbe, te pristupiti pravilnoj profilaksi u vezi s nepravilnom hranidbom.

U laboratoriju se obavljaju slijedeće pretrage:
·    Bakteriološka i mikološka pretraga krmnih sirovina i krmnih smjesa u proizvodnji, prometu te pri uvozu i izvozu.
·    Mikroskopska pretraga na prisutnost tkiva toplokrvnih životinja.
·    Hematološke i biokemijske pretrage.

·    Broj saprofitskih bakterija i plijesni u povećanom broju mogu naškoditi zdravlju životinja. Isto tako, bakteriološkom pretragom nastoji se zaštititi životinje od patogenih bakterija rodova; Salmonellae, Listeria, Clostridium, Sterptococcus, Staphilococcus i drugih koji se mogu naći u krmivima i krmnim smjesama ili se šire putem krmiva i krmnih smjesa.
·    U svezi s transmisivnim spongifornim encefatopatijama koristi se metoda za dokazivanje prisutnosti animalnih tkiva toplokrvnih životinja uporabom mikroskopske pretrage u krmivima i krmnim smjesama, te pretrage za detekciju mesno-koštanog brašna preživača, drugih proizvoda koji potječu od preživača, te goveđe DNA u krmivima i krmnim smjesama
·    Hematološke i biokemijske pretrage koje se obavljaju u laboratoriju vrše se u svrhu određivanja metaboličkog statusa životinja.

Temeljem dobivenih rezultata i dodatnih kemijskih vrijednosti i štetnih tvari, vrši se procjena krmiva i krmnih smjesa davanjem mišljenja o podobnosti predmetne hrane za životinje.

Laboratorij je nositelj pretraga uzoraka dostavljenih u sklopu Plana monitoringa hrane za životinje, a u cilju utvrđivanja sukladnosti hrane za životinje s propisanim zahtjevima higijenske i zdravstvene ispravnosti hrane za životinje. Na temelju dobivenih rezultata dobivamo opći pregled stanja primjene propisa iz područja hrane za životinje.
Postupak akreditacije trenutno uključuje dvije akreditirane metode proširene još jednom metodom tijekom nadzora HAA u 2011. godini. Laboratorij posjeduje akreditaciju za metodu određivanja plijeni (ISO 21527-2:2008 Mikrobiologija hrane i stočne hrane – Postupak brojenja kolonija kvasaca i plijesni u proizvodima koji imaju aktivnost vode manju ili jednaku 0,95), i postupak određivanja salmonela HRN EN ISO 6579:2003 Horizontalna metoda za otkrivanje Salmonella spp. (ISO 6579:2002/Cor 1:2004; EN ISO 6579:2002). Tijekom 2011. godine uspješno je obavljen je nadzor HAA, te se očekuje proširenje akreditacije za determinacije animalnih dijelova tkiva kao sastavnih dijelova krmiva i krmnih smjesa.