Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Z-IV.1. Laboratorij za patologiju Ispis E-mail
Autor Administrator   

a) znanstvenoistraživačka djelatnost:

  • istraživanje učinka bolesti na strukturne (i funkcionalne) promjene u tijelu životinja uzrokovane bolestima različite etiologije;
  • istraživanje morfoloških (i funkcionalnih) karakteristika osnovnih patoloških procesa u organizmu i njihovog rasporeda po sustavima, organima i tkivima;
  • istraživanje uzroka strukturnih (morfoloških) promjena, razvoja i učinka tih promjena na tijek bolesti – istraživanje razloga uginuća na temelju postmortalnih promjena;
  • istraživanje novih metoda utvrđivanja patoloških promjena u organizmu, posebice na staničnoj i molekularnoj razini;
  • istraživanje uzroka i okolnosti nastanka i širenja mnoštvenih pojava bolesti životinja;
  • istraživanje perzistentnih virusnih infekcija;

b) visokostručna djelatnost:

  • praćenje i proučavanje pojava, načina širenja i rasprostranjenosti bolesti životinja
  • patoanatomska i patohistološka dijagnostika;
  • patološko-molekularna dijagnostika;

imunohistokemijska dijagnostika

-       infektivni agensi – svinjski cirkovirus tip 2 (PCV2), virus reprodukcijskog i respiratornog sindroma svinja (PRRSV), virus influence svinja (H1N1/H3N2), virus klasične svinjske kuge (CSFV), virus bolesti Aujeszkog (ADV), M.hyopneumoniae, L.intracellularis, B.suis)

-       stanični markeri i proteini - CD3 (T limfociti), CD79α (B limfociti), lysozyme (makrofagi)

-       izrada i optimizacija protokola

in situ hibridizacija

-       infektivni agensi  - jednostruka i dvostruka DNA svinjskog cirkovirusa tip 2 (PCV2), virus reprodukcijskog i respiratornog sindroma svinja (PRRSV), orque teno sus virus genogrupa 2 (TTSuV2), parvovirus svinja genogrupa 3 i 4 (PPV3 i 4)

-       dizajniranje genomskih proba, izrada i optimizacija protokola

-       dvostruka detekcija  - nukleinska kiselina + antigen

in situ PCR

-       provođenje direktnog i indirektnog in situ PCR-a i in situ RT PCR-a

-       infektivni agensi  - svinjski cirkovirus tip 2 (PCV2), virus reprodukcijskog i respiratornog sindroma svinja (PRRSV), pseći parovirus (CPV), svinjski parvovirus genogrupa 2, 3 i 4 (PPV2, 3 i 4), svinjski boca virus genogrupa 1, 2 i 3 (PBoV 1, 2 i 3), torque teno sus virus genogrupa 2 (TTSu2), hepatitis E virus (HEV)

-       utvrđivanje ekspresije gena - CD3 γ, δ i ε transkripti

-       dizajniranje početnica i genomskih proba, izrada i optimizacija protokola

-       dvostruka detekcija  - nukleinska kiselina + antigen