Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Z-IV.2. Laboratorij za transmisivne spongiformne encefalopatije Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   

Z-IV-2    LABORATORIJ ZA TRANSMISIVNE SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE

Laboratorij za transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE) je jedini laboratorij koji se bavi dijagnostikom animalnih transmisivnih spongiformnih encefalopatija u Republici Hrvatskoj.  Laboratorij je Nacionalni referentni laboratorij za dijagnostiku TSE-a u koju spada
goveđa spongiformna encefalopatija (GSE) i grebež ovaca i koza (grebež).

Osnovni zadaci laboratorija su pretraživanje uzoraka moždanog tkiva goveda na GSE i uzoraka moždanog tkiva ovaca i koza na grebež. Metode koje se koriste odobrene su uredbom 999/2001 Europskog Parlamenta i vijeća a dijele se na tzv. brze testove i potvrdne testove. Brzi testovi se temelje na metodama imunoenzimnog testa (ELISA), imunokromatografije i western-blota dok se potvrdni testovi temelje na western-blotu i imunohistokemijskoj pretrazi.

Metode koje se koriste u Laboratoriju za TSE za dijagnostiku GSE su:
1.    Prio-STRIP BSE test
2.    IDEXX Herd-Check EIA
3.    Prionics-Check Western
4.    Imunohistokemijska pretraga

Metode koje se koriste u Laboratoriju za TSE za dijagnostiku grebeža su:
1.    IDEXX Herd-Check EIA
2.    Imunohistokemijska pretraga

Osim dijagnostike TSE-a, Laboratorij provodi i genotipizaciju ovaca u svrhu otkrivanja genotipova životinja koje se koriste pri selekciji životinja obzirom na osjetljivost/otpornost na grebež ovaca. Genotipizacija se izvodi testom Real-time PCR.

U djelatnost Laboratorija za TSE pripada i izrada histoloških preparata.

Laboratorij za TSE kao Referentni nacionalni laboratorij surađuje s Europskim referentnim laboratorijem u Weybridge-u kao i s Referentnim laboratorijem u Sloveniji te OIE Referentnim laboratorijem u Švicarskoj (Neurocenter, Bern).

U 2008. godini u Laboratorij je implementiran sustav kvalitete HRN EN ISO/IEC 17025 i akreditirane su tri metode za dijagnostiku GSE i grebeža.
To su metode za određivanje goveđe spongiformne encefalopatije:
·    “Određivanje goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) u moždanom tkivu goveda testom Prionics Check WESTERN”
·    “Određivanje goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) u moždanom tkivu goveda testom PrioSTRIP BSE kit”
·    “Određivanje goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) i grebeža ovaca u moždanom tkivu testom IDEXX HerdCheck EIA”.

Akreditirana metoda za utvrđivanje grebeža ovaca je:
·    “Određivanje goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) i grebeža ovaca u moždanom tkivu testom IDEXX HerdCheck, EIA”.

Od 2006. godine Laboratorij  sudjeluje u međulaboratorijskim testiranjima koje su organizirali Canadian Food Inspection Agency, OIE NRL centar u Švicarskoj i EURL u Weybridge, UK. To je ukupno bilo preko 50 međulaboratorijskih testiranja koje je Laboratorij prošao sa 100%-tnim učinkom.