S-4 laboratorij za hranjive podloge i sterilizaciju Ispis E-mail
Autor Administrator   

Laboratorij S-4 se nalazi u suterenu jedinstvene zgrade VZS. Preuređen je tijekom 2012 godine, a nakon opremanja svih predviđenih prostorija/prostora raspolaže sa 7 funkcionalno odvojenih cijelina:
S-4/1.    Prostorija za administrativni rad
S-4/2.    Kuhanje i razlijevanje hranjivih podloga                                                             
S-4/3.    Vaganje dehidriranih podloga
S-4/4.    Vlažna sterilizacija hranjivih podloga i lab. pribora i proizvodnja destilirane vode
S-4/5.    Suha sterilizacija
S-4/6.    Praona
S-4/7.    Sortiranje lab. pribora i otpada, vlažna presterilizacija pribora i sterilizacija otpada

Djelatnost Laboratorija se sastoji od poslova proizvodnje hranjivih podloga i redovne kontrole kvalitete za potrebe laboratorija VZS u skladu sa:

 • ISO/TS 11133-1:2009 - Upute za pripravu i proizvodnju hranjivih podloga -1.dio: Opća pravila za osiguranje kvalitete pri pripremi hranjivih podloga
 • HRN CEN ISO/TS 11133-2:2004 - 2.dio: praktične upute za testiranje hranjivih podloga i dodatkom HRS CEN ISO/TS 11133-2:2004/A1:2012: Testni mikroorganizmi za uobičajene podloge


U 2013. godini je proširena proizvodnja hranjivih podloga u smislu priprave novih medija za potrebe Laboratorija za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje (S-2) i Laboratorija za dijagnostiku (S-1).

Djelatnost Laboratorija obuhvaća:

 • Nabavu potrebnih podloga i dodataka za mikrobiološka ispitivanja uz vođenje dokumentacije o istom
 • Pripremu podloga za mikrobiološke pretrage i evidenciju svih faza proizvodnje
 • Nabavu primarnih i sekundarnih referentnih materijala za kontrolu postupka proizvodnje hranjivih podloga
 • Nabavu testnih sojeva za verifikaciju valjanosti podloga
 • Pohranu i evidenciju potrošnje podloga, dodataka i testnih sojeva
 • Kontrolu sterilnosti mikrobioloških podloga
 • Kontrolu produktivnosti mikrobioloških podloga,
 • Proizvodnju i kontrolu čistoće destilirane vode za potrebe VZS


Laboratorij vodi i sljedeće poslove za svakodnevni rad u mikrobiološkim laboratorijima VZS:

 • Nabavu i evidenciju potrebnih reagensa za mikrobiološka ispitivanja, proizvodnju njihovih sekundarnih otopina i vođenje dokumentacije o istom
 • Evidenciju popisa opasnih tvari u sastavu podloga, dodataka i reagensa,


Za potrebe VZS, laboratorij kordininira i obavlja poslove održavanja opreme, radnih površina i prostora/prostorija po sljedećim fazama:

 • Pranje/dezinfekcija laboratorijskog posuđa, opreme i pribora
 • Presterilizacija/sterilizacija laboratorijskog posuđa i pribora
 • Kontrola čistoće/sterilnosti posuđa, opreme, pribora
 • Autoklaviranje i uklanjanje biološkog otpadnog materijala uz kontrolu učinkovitosti sterilizacije
 • Uklanjanje drugog otpadnog materijala
 • Pranje i dezinfekcija radnih površina i prostora laboratorija VZS
 • Kontrola čistoće/učinkovitosti dezinfekcije radnih površina i prostora laboratorija VZS
 • Pranje i dezinfekcija ostalih - zajedničkih prostora VZS
 • Pranje i održavanje laboratorijske odjeće i obuće djelatnika VZS
 • Održavanje nastambi za pokusne životinje