Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Hrvatski veterinarski institut Ispis E-mail
Autor Administrator   

Hrvatski veterinarski institut Zagreb osnovan je rješenjem Ministarstva poljoprivrede od 30. 01. 1933. Kao znanstvena organizacija postao je javna ustanova stupanjem na snagu Zakona o ustanovama
Danas je Hrvatski veterinarski institut vodeći znanstveno istraživački, dijagnostički i analitički institut u Republici Hrvatskoj koji se sastoji od


·    Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu
·    Podružnice Centra za peradarstvo Zagreb
·    Podružnice Veterinarski zavod Križevci
·    Podružnice Veterinarski zavod Rijeka
·    Podružnica Veterinarski zavod Split
·    Podružnice Veterinarski zavod Vinkovci

Djelatnost Hrvatskog veterinarskog instituta prvenstveno je dijagnostika zaraznih i nametničkih bolesti životinja, analitika hrane animalnog podrijetla i hrane za životinje, kontrola veterinarsko medicinskih pripravaka te znanstveno istraživačka aktivnost.

U razdoblju od 2007. do 2010. godine Hrvatski veterinarski institut Zagreb je u potpunosti rekonstruiran, reorganiziran, informatiziran i opremljen najsuvremenijom laboratorijskom opremom. Rekonstrukcije pojedinih podružnica su završene u prvoj polovici 2012. godine.

U Hrvatskom veterinarskom institutu radi više od 250 djelatnika, od čega preko 100 djelatnika visoke stručne spreme među kojima ima više od 50 doktora znanosti. Više od 40 doktora znanosti izabrano je znanstvena zvanja.

Svi laboratoriji Instituta i podružnica akreditirani su od strane Hrvatske akreditacijske agencije, a akreditirano je više od 170 metoda.