Laboratorij za patologiju Ispis E-mail
Autor Administrator   

Osnivanje i opremanje prvog vlastitog Odjela za patologiju Centra za peradarstvo započinje 1993. godine, a tri godine kasnije (1996.) u potpunosti opremljenom Laboratoriju za patološku histologiju započinje cjelovita izradba trajnih histoloških preparata. Brojnim razlikovnim histološkim i citološkim bojenjima (dosad uvedenih, usvojenih i u stručne i znanstvene svrhe primijenjenih više od 20 razlikovnih bojanja tkiva - poglavito prema naputcima Armed Forces Institute of Pathology, Washington, SAD; Institut für Geflügelkrankheiten, Oberschleissheim, Njemačka) omogućena je, uz patološkoanatomsku pretragu, cjelovita dijagnostika kako prisutnih, poznatih bolesti ptica i peradi, tako i dosad u Hrvatskoj nepoznatih bolesti nojeva te divljih i egzotičnih ptica. Patološkohistološka pretraga omogućena je primjenom sustava laboratorijskog istraživačkog mikroskopa (Leica DMLB) i Video Imageing System-a s digitalnom video kamerom (PIXERA PRO 150ES) priključenom na računalni program.
U Laboratoriju za patologiju određuje se patološkoanatomskom pretragom lešina, organskih sustava ili organa peradi i ostalih vrsta i kategorija ptica uzrok bolesti po dostavi uginulih ili oboljelih ptica od strane terenskih veterinarskih službi, vlasnika farmi ili obiteljskih gospodarstava i/ili vlasnika manjih uzgoja ptica u Laboratorij, po potrebi i terenskim obilaskom stručnjaka patologa, kao i u sastavu znanstvena istraživanja (postmortalna pretraga i/ili patološkohistološka pretraga organa /i biopsata/ pokusnih životinja). Patološkoanatomska se dijagnostika prema potrebi upotpunjuje patološkohistološkom i citološkom pretragom; pretragom elektronskom mikroskopijom /pretežito transmisivnom elektronskom mikroskopijom; TEM/; imunohistokemijskom pretragom /IHK/; mikrobiološkom, parazitološkom i toksikološkom pretragom te pretragama metodama molekularne biologije (PCR). U slučaju sumnje na zarazne i nametničke bolesti koje se sprečavaju, utvrđuju i suzbijaju provođenjem mjera tekuće Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti MPRRR RH, organi i tkiva se podvrgavaju dopunskom pretraživanju u skladu s Naredbom. Dijagnostika koja se na pretragama IHK-e metode, te djelomice i metode TEM-e (izradba preparata nije uključena u rad Laboratorija) također predstavlja sastavni dio djelatnosti Laboratorija za patologiju.