Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Laboratorij za pripremu hranjivih podloga i sterilizaciju Ispis E-mail
Autor Administrator   

Z-II.5. Laboratorij za pripremu hranjivih podloga i sterilizaciju

 

Osnovna djelatnost laboratorija je priprema mikrobioloških hranjivih podloga, sterilizacija i pranje laboratorijskog posuđa.

Laboratorij priprema hranjive podloge iz komercijalnih dehidriranih baza prema uputama proizvođača ili iz pojedinačnih sastojaka prema zadanim recepturama. Danas se u laboratoriju priprema oko 120 različitih vrsta agara i bujona. 
Hranjive podloge u petrijevkama, epruvetama ili bočicama označavaju se nazivom, lotom i rokom trajanja te skladište u propisanim uvjetima do korištenja u mikrobiološkim laboratorijima Instituta, koji prema svojim potrebama  naručuju željene vrste i količine hranjivih podloga. 

Svakoj proizvedenoj seriji hranjivih podloga kontroliraju se fizikalna i mikrobiološka svojstva (pH, debljina, boja, konzistencija ,sterilnost, produktivnost, selektivnost, specifičnost). Redovito se kontroliraju uvjeti pohrane i provjerava navedeni rok trajanja.
U laboratoriju se u najvećim količinama izrađuju  hranjive podloge za salmonele (XLD, Rambach, PPV, RVS, MKTTn, MSRV), enterobakterije (VRBD, TSI),   listerije (ALOA, Oxford Fraser), kampilobakter (mCCDA, Bolton), brucele (Farrell, Brucella agar, Krumpirovo hranilište), stafilokoke (BP), mikobakterije (Stonebrink, Lowenstein-Jensen) i dr.. U većim količinama izrađuju se još i Eskulin-krvni agar, Columbia krvni agar, Brain Heart bujon, MH agar, Hranjivi agar, TSA (CASO agar) i dr.. U nešto manjim količinama izrađuju se Leptospira hranilište, agari za uzgoj gljivica (Sabouraud, DG18, YGC), klostridija (TSC), E.coli (TBX), enterokoka (Kanamycin esculine azide agar) i dr.
Uz hranjive podloge, Laboratorij priprema i sterilnu detiliranu vodu, fiziološku otopinu (0,85% natrij - klorid) i druge vrste otopina (npr. PBS, zasićene otopine soli i šećera itd.).
Laboratorij je opremljen  modernim  uređajima (hladnjaci, vodene kupelji, pH metar, vakumirka, uređaj za varenje vrećica za sterilizaciju, vage, profesionalna perilica laboratorijskog posuđa, komora za vaganje praškastih tvari, sustavi reverzne osmoze za deioniziranje vode, sustav za ultračistu vodu, autoklavi, suhi sterilizatori, inspissator, laminarna komora, peristaltičke pumpe, tintni printer za označavanje petrijevki, printer za naljepnice i dr.). Odnedavno je laboratorij opremljen novim autoklavom  za pripremu podloga (Masterclave 09) i automatskim punjačem petrijevki (APS One) i epruveta (XY500) te novom peristaltičkom pumpom (PM05), čime je modernizacija dostigla najvišu razinu.

Budući da se hranjive podloge pripremaju za laboratorije Instituta koji su akreditirani od HAA, primjenjuje se način rada i pravila koja zahtijevaju sustav upravljanja i akreditacija. Time se osigurava tražena sljedljivost u nabavi sastojaka i pripremi „ready to use“ hranjivih podloga, kao i u vođenju evidencija, izradi dokumentacije te  umjeravanju i održavanju opreme.