Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Z-III-3 Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti Ispis E-mail
Autor Administrator   

Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti, u sustavu Odjela za virologiju HVI-a, predstavlja stožerni laboratorij u serološkoj dijagnostici najvažnijih virusnih bolesti domaćih i divljih životinja u Republici Hrvatskoj i provodi dijagnostiku brojnih virusnih bolesti primjenom imunoenzimnih testova (ELISA) kako dokazom specifičnih protutijela tako i dokazivanjem glikoproteina virusa.

U okviru godišnje „Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju“ Ministarstva poljoprivrede Laboratorij je zadužen za serološku dijagnostiku enzootske leukoze goveda (ELG), zaraznog rinotraheitisa goveda (ZRG), bolesti Aujeszkoga (BA), slinavke i šapa te vezikularne bolesti svinja. Osim navedenih bolesti, Laboratorij sudjeluje u provođenju programa zdravstvenog nadzora domaćih životinja sukladno Zakonu o veterinarstvu i Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i dijagnostici zaraznih bolesti domaćih i divljih životinja virusne etiologije koje se nalaze na listi Međunarodnog ureda za epizootije (OIE).

U svezi dijagnostike slinavke i šapa i vezikularne bolesti svinja Laboratorij od 2008. godine redovito sudjeluje u međulaboratorijskim testiranjima koje organizira WRL/EU Referalni laboratorij The Pirbright Institute u Velikoj Britaniji te je aktivan sudionik na godišnjim sastancima nacionalnih i referalnih laboratorija EU za navedene bolesti.

U 2009. godini  u Laboratoriju je implementiran sustav kvalitete prema Normi HRN ISO/IEC 17025 te su akreditirane dvije serološke metode za dijagnostiku slinavke i šapa i vezikularne bolesti svinja: imunoenzimni test (ELISA) za dokazivanje protutijela za virus slinavke i šapa i imunoenzimni test (ELISA) za dokazivanje protutijela za virus vezikularne bolesti svinja. U 2011. godini u Laboratoriju su pozitivno ocijenjene od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) dvije metode za serološku dijagnostiku enzootske leukoze goveda (ELG). Temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprave za veterinarstvo od 1. listopada 2011. prepoznat je kao Nacionalni referalni laboratorij za serološku dijagnostiku ovih bolesti.

Pored redovite djelatnosti Laboratorij je uključen i u projekte Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a znanstveni doprinos ogleda se u objavljivanju radova u domaćim i inozemnim časopisima kao i u aktivnom sudjelovanju na domaćim i stranim skupovima. Stručnjaci laboratorija redovito surađuju sa srodnim laboratorijima i institucijama iz tuzemnih i inozemnih znanstveno-istraživačkih ustanova. Laboratorij i sam organizira edukativne tečajeve i testiranja za doktore veterinarske medicine iz područnih Zavoda HVI-a, a organizira i nacionalna testiranja za područne Zavode HVI-a koji su uključeni u dokazivanje protutijela za virus ELG i virus SIŠ imunoenzimnim testom.

U Laboratoriju je zaposleno 5 djelatika, od toga jedan doktor znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, jedan viši stručni suradnik i tri tehnička suradnika.

 

Dijagnostika virusnih bolesti:

Serološke metode dijagnosticiranja virusnih bolesti

Zarazni rinotraheitis goveda (ZRG)

Dokazivanje specifičnih protutijela za glikoprotein gE virusa ZRG imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Parainfluenca 3 goveda (PI-3)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus PI-3 imunoenzimnim testom ELISA  (Ab ELISA)

Respiratorni sincicijski virus (RSV)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus RSV imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Enzootska leukoza goveda (ELG)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus ELG imunoenzimnim testom (Ab ELISA -Screening) - krv*

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus ELG imunoenzimnim testom (Ab ELISA -Confirmation) - krv*

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus ELG imunoenzimnim testom (Ab ELISA –Screening i Confirmation) - mlijeko

Parvovirusna infekcija svinja (PVS)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus PVS imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Dokazivanje viralnog antigena virusa PVS imunoenzimnim testom (Ag ELISA)

Reprodukcijski i respiratorni sindrom svinja (RRSS)Dokazivanje specifičnih protutijela za virus RRSS imunoenzimnim testom (Ab ELISA-DR)

Svinjski cirkovirus tip 2 (PCV2)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus PCV2 imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Influenca svinja (SI)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus H1N1 imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus H3N2 imunoenzimnim testom (Ab ELISA

Transmisivni gastroenteritis svinja (TGE)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus TGE imunoenzimnim testom (Ab ELISA

Bolest Aujeszkoga (BA)

Dokazivanje specifičnih protutijela za glikoprotein gB virusa BA imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Dokazivanje specifičnih protutijela za glikoprotein gpI virusa BA imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Korona respiratorni virus svinja (PRCV)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus PRC imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Bolest plavog jezika (BPJ)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus BPJ imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Atrtritis encefalitis koza (CAEV)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus CAEV imunoenzimnim testom (Ab ELISA -Screening)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus CAEV imunoenzimnim testom (Ab ELISA -Confirmation)


Schmallenberg virus (SBV)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus SBV imunoenzimnim testom (Ab ELISA -Confirmation)

Vezikularna bolest svinja (VBS)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus VBS imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Dokazivanje virusnog genoma lančanom reakcijom polimerazom uz prethodnu reverznu transkripciju (RT-PCR)

Slinavka i šap (SIŠ)

Dokazivanje specifičnih protutijela za NS protein virusa SIŠ  imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus SIŠ tip O imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus SIŠ tip A imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus SIŠ tip Asia1 imunoenzimnim testom (Ab ELISA)

Dokazivanje specifičnih protutijela za virus SIŠ serotipovi O,A,C i Asia1 primjenom imunoenzimnog testa (Ab ELISA) LIQUID PHASE BLOCKING IMMUNOASSAY (LPBE)

 

Dokazivanje viralnih antigena virusa SIŠ serotipovi O,A,C i Asia1 primjenom imunoenzimnog testa (Ag ELISA) INDIRECT SANDWICH ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (AG IS ELISA)

Kvantitativno pretraživanje i dokazivanje genoma virusa SIŠ (Real-time PCR)