Natječaji arhiva
Natječaj Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, na temelju Odluke Znanstvenog vijeća Instituta, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radna mjesta i to:

1. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina – mjesto rada Zagreb, Laboratorij za patologiju riba Odjela za patološku morfologiju – 1 izvršitelj/ica;
2. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina – mjesto rada Zagreb, Laboratorij za patologiju riba Odjela za patološku morfologiju – 1 izvršitelj/ica;
3. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik, znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje prehrambena tehnologija – mjesto rada Zagreb, Laboratorij za određivanje rezidua Odjela za veterinarsko javno zdravstvo – 1 izvršitelj/ica.

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete propisane Pravilnikom o postupku i uvjetima izbora na znanstvena i suradnička radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
- životopis, domovnicu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o izvršenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za točku 1., odnosno dokaz o izvršenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za točku 2., odnosno dokaz o izvršenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za točku 3., popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima izbora na znanstvena i suradnička radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, na temelju Odluke Znanstvenog vijeća Instituta, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radna mjesta i to:

1. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik, znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje prehrambena tehnologija – mjesto rada Zagreb, Laboratorij za analitičku kemiju Odjela za veterinarsko javno zdravstvo – 1 izvršitelj/ica.

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete propisane Pravilnikom o postupku i uvjetima izbora na znanstvena i suradnička radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
– životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o izvršenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima izbora na znanstvena i suradnička radna mjesta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, na temelju Odluke Znanstvenog vijeća Instituta, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radna mjesta i to:

1. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina – mjesto rada Zagreb, Laboratorij za mastitise i kakvoću sirovog mlijeka Odjela za bakteriologiju i parazitologiju – 1 izvršitelj/ica;
2. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina – mjesto rada Zagreb, Laboratorij za bakterijske zoonoze i molekularnu dijagnostiku bakterijskih bolesti Odjela za bakteriologiju i parazitologiju – 1 izvršitelj/ica;
3. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina – mjesto rada Zagreb, Laboratorij za analizu VMP-a Odjela za veterinarsko javno zdravstvo – 1 izvršitelj/ica;
4. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje kemija – mjesto rada Zagreb, Laboratorij za određivanje rezidua Odjela za veterinarsko javno zdravstvo – 1 izvršitelj/ica;
5. za izbor na stručno radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti – mjesto rada Zagreb, Laboratorij za analizu VMP-a Odjela za veterinarsko javno zdravstvo – 1 izvršitelj/ica,

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
Točke 1. – 4. - uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete propisane Pravilnikom o postupku i uvjetima izbora na znanstvena i suradnička radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta;
Točka 5. - završen sveučilišni diplomski studij, odnosno preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kemije, uvjete propisane člankom 63. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
Točka 1. - životopis, domovnicu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o izvršenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima izbora na znanstvena i suradnička radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta.
Točka 2. – 4. – životopis, domovnicu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o izvršenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima izbora na znanstvena i suradnička radna mjesta
Točka 5. - životopis, domovnicu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, odnosno preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, popis radova, uvjete propisane člankom 63. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, na temelju Odluke Znanstvenog vijeća Instituta, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radna mjesta i to:

1. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina – mjesto rada Zagreb, Centar za peradarstvo – 1 izvršitelj/ica;
2. za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje veterinarska medicina – mjesto rada Zagreb, Laboratorij za parazitologiju Odjela za bakteriologiju i parazitologiju – 1 izvršitelj/ica.

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete propisane Pravilnikom o postupku i uvjetima izbora na znanstvena i suradnička radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta;

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
- životopis, domovnicu, dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o izvršenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za točku 1., odnosno dokaz o izvršenom izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za točku 2., popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima izbora na znanstvena i suradnička radna mjesta Hrvatskog veterinarskog instituta.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto i to:

- viši stručni savjetnik/ca u Općem odjelu Hrvatskog veterinarskog instituta – na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva;
- izvrsno poznavanje engleskog jezika te poželjno poznavanje još jednog svjetskog jezika;
- iskustvo u trajanju od najmanje tri godine na poslovima prijava i vođenja evidencije nacionalnih i međunarodnih znanstveno istraživačkih i kompetitivnih projekata;
- iskustvo u trajanju od najmanje tri godine na poslovima izrade izvještaja te poslovanja sa dokumentima i njihovim arhiviranjem;
- informatička pismenost – rad sa programima iz Office paketa, organizacija i vođenje video sastanaka, upisi podataka na internetsku stranicu Instituta i sl.;
- želja za daljnjim usavršavanjem u poslovima vezanim za pripremu i vođenje evidencije znanstveno istraživačkih projekata;
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine;
- vozačka dozvola B kategorije.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-    životopis,
-    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
-    dokaz o završenom sveučilišnom diplomskom studiju (preslika diplome),
-    dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a),
-    potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (potvrda poslodavca, ugovor o radu i sl.)
-    presliku vozačke dozvole,
-    dokaz o znanju stranog jezika.

Ako pristupnik ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo, pri čemu se napominje da takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Podnositelji prijave na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Hrvatski veterinarski institut, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke  u svrhu natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 » > Kraj >>

Stranica 1 od 5