Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Specijalizacija znanstvenica iz Poljske u Laboratoriju za patologiju riba HVI-a Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Utorak, 29 Studeni 2022 21:31

U okviru mobilnosti istraživača u Laboratoriju za patologiju riba Odjela za patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta na stručnom i znanstvenom usavršavanju u razdoblju od 8. kolovoza do 5. studenoga ove godine boravile su dvije doktorice veterinarske medicine iz Olstyna u Poljskoj.
Dr. sc. Joanna Pajdak-Czaus je znanstveno-nastavna asistentica na Odjelu za epizootiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta Warmia i Mazury u Olsztynu. Njezin je boravak na HVI-u financiran iz Programa Regionalna inicijativa za izvrsnost Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja Republike Poljske.
Dr. sc. Patrycja Schulz docentica je na Institutu za slatkovodno ribarstvo Stanisław Sakowicz.

Njezin je boravak financiran iz Programa za edukaciju i stručno usavršavanje Instituta Stanisław Sakowich.
Tijekom boravka u Laboratoriju za patologiju riba HVI-a doktorice veterinarske medicine stjecale su znanja iz laboratorijskih postupaka s naglaskom na dijagnostičke metode za otkrivanje bakterijskih i virusnih bolesti slatkovodnih riba. U području bakteriologije upoznale su se s pripremom podloga za izdvajanje bakterija, identifikaciju temeljem morfoloških, biokemijskih i molekularnih osobitosti bakterijskih izolata. U dijagnostici virusnih bolesti su stjecale vještine pripreme staničnih kultura za izdvajanje virusa, pripremu materijala za nasađivanje staničnih kultura, titraciju virusa, te imunoloških (imunoenzimskih testova) i molekularnih metoda dijagnostike (lančana reakcija polimerazom, lančana reakcija polimerazom uz reverznu transkripciju, lančana reakcija polimerazom u stvarnom vremenu itd).
Osim toga, upoznale su se s osnovnim principima uzgoja morske ribe u kavezima, uzgojem školjkaša te najvažnijim bolestima od kojih obolijevaju spomenute vrste akvatičnih životinja. U okviru marikulture, za njih novog područja, posjetile su uzgajalište morske ribe Marinex u Rogoznici te uzgajalište školjkaša u Marini kod Trogira, a provele su i nekoliko dana u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.


Neposredno prije završetka boravka na HVI-u 3. studenoga održale su predavanja kojima su približile područja svojih istraživanja zainteresiranim kolegama. Dr. sc. Joanna Pajdak-Czaus je održala predavanje „Akvakultura Poljske i glavne bolesti uzgajane ribe“ u kojem je vrlo analitično usporedila akvakulturu Poljske i Hrvatske, dok je dr. Patrycja Schulz održala vrlo interesantno predavanje pod naslovom „Bakteriofagi i njihova moguća primjena u akvakulturi“.
Znanstvenice su jako zadovoljne boravkom u Hrvatskoj, a kroz njihovo usavršavanje HVI je učvrstio suradnju s dvije srodne institucije u Poljskoj.