Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Bedrenica - priopćenje Hrvatskog veterinarskog instituta Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Ponedjeljak, 18 Srpanj 2022 09:46

U razdoblju od 11.07.2022. do 15.07. 2022. godine Hrvatski veterinarski institut zaprimio je informaciju o ugibanju većeg broja krava na području Parka prirode Lonjsko Polje, naselja Osekovo. Od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, odobrena je razudba dvije uginule životinje, te su djelatnici Odjela za patološku morfologiju u prostorima Agroproteinke, u kontroliranim uvjetima,  izuzeli uzorke uginulih životinja, te ih dostavili na daljnje pretrage u  Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju Hrvatskog veterinarskog instituta.
Iz dostavljenih uzoraka je u Laboratoriju za opću bakteriologiju i mikologiju HVI-a na hranjivim podlogama izdvojena bakterija koja morfološki odgovara bakteriji Bacillus anthracis. Lančanom reakcijom polimerazom (PCR) su kod izdvojenih bakterija dokazani pX01 i pX02 plazmidi, koji su karakteristični samo za bakterijsku vrstu Bacillus anthracis, čime je postavljena konačna dijagnoza.
Bedrenica, antraks ili crni prišt, je perakutna, akutna, subakutna, te vrlo rijetko kronična zarazna bolest. Primarno je bolest preživača, iako se mogu zaraziti svi sisavci (uključujući i ljude) i neke vrste ptica. Uzročnik je sporulirajuća, Gram-pozitivna štapićasta bakterija, Bacillus anthracis. Bolest je zoonoza, te je rasprostranjena diljem svijeta.
Životinje se zaraze hranom, odnosno ingestijom spora. Patoanatomski nalaz očituje se velikim brojem lezija, koje su posljedica generalizirane septikemije, povećanom i kašastom slezenom, slabo zgrušanom krvi, te krvarenjima iz prirodnih otvora.
Ljudi oboljevaju prilikom kontakta sa zaraženim životinjama ili sa kontaminiranim  životinjskim proizvodima. Kod ljudi se bolest pojavljeuje u tri oblika: kožni (kod ljudi se javlja u 95% slučajeva), gastrointestinalni i plućni. Nema podataka o prijenosu bolesti sa čovjeka na čovjeka.