Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Novi doktor znanosti u Hrvatskom veterinarskom institutu Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Četvrtak, 02 Lipanj 2022 05:58

Djelatnica Instituta, Tina Lešić, mag. ing. biotehnol., doktorandica iz Laboratorija za analitičku kemiju Odjela za veterinarsko javno zdravstvo Hrvatskog veterinarskog instituta, dana 1. lipnja 2022. godine obranila je doktorski rad pod naslovom „Razvoj multimikotoksinske LC-MS/MS metode i molekularna identifikacija plijesni producenata citrinina, ciklopiazonične kiseline i sterigmatocistina u hrvatskim tradicionalnim mesnim proizvodima“ na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, čime je stekla akademski stupanj doktora znanosti. Doktorski studij i provedena istraživanja financirana su sredstvima Hrvatske zaklade za znanost, u okviru istraživačkog projekta „Mikotoksini u hrvatskim tradicionalnim mesnim proizvodima: molekularna identifikacija plijesni producenata i procjena izloženosti potrošača“ (IP-2018-01-9017), a doktorski rad je izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Jelke Pleadin.
Iskrene čestitke našoj dr. sc. Tini Lešić!