Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Posjeta predstavnika EURL-BVL iz Berlina za rezidue (A5, B2a, B2b uključujući nitroimidazole i 2Be) Laboratoriju za određivanje rezidua Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Srijeda, 08 Srpanj 2015 06:55

U službenom posjetu Laboratoriju za određivanje rezidua od 15. do 19. lipnja 2015. bili su predstavnici odnosno strčnjaci Referentnog laboratorija Europske unije (EURL) iz Berlina u Njemačkoj odnosno Nacionalnog zavoda za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (BVL) Odjela za "Referentne laboratorije, normizaciju metoda i otpornosti na antibiotike". Ovaj laboratorij je u EU nadležan za 5 grupa spojeva u okviru kontrole rezidua u hrani: beta-agonisti, antihelmintici, kokcidiostatici, nitroimidazoli i nesteroidni protuupalni lijekovi. U posjetu su bili ravnatelj EURL-a dr. sc. Joachim Polzer te voditelj laboratorija za razvoj potvrdnih metoda dr. sc. Wolfgang Radeck. Primarno je posjet imao svrhu evaluacije razvoja NRL-a nadležnih za ove grupe spojeva nakon ulaska Republike Hrvatske u EU. Također je imao funkciju nadzora metoda te pomoći i potpore u razvoju metode za nesteroidne protuupalne lijekove i kokcidiostatike. Teme razgovora bile su i organizacija NRL-a, planovi razvoja metoda, validacija, akreditacija i osiguranje kvalitete, kapaciteti i opremljenost laboratorija te potrebe NRL-a u odnosu na EURL. U tom smislu kolege iz BVL-a su posjetili i Laboratorij za analitičku kemiju.
Tijekom posjeta održan je zajednički sastanak (16.06.) sa predstavnicima svim laboratorijia Hrvatskog veterinarskog instituta koji sudjeluju u provođenju metoda ovih pet vrsta spojeva te su sastanku nazočili: prof. dr.sc. Jelka Pleadin i dr.sc. Ana Vulić (NRL-2 Laboratorij za analitičku kemiju), dr.sc. Tanja Bogdanović (NRL-3 Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue, Veterinarski zavod Split), Kristina Kvrgić, dipl. ing. i Josipa Čakarun, dipl. ing. (NRL-4 Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue, Veterinarski zavod Rijeka), Marija Denžić Lugomer, dipl. ing. i Damir Pavliček, dipl. ing. (NRL-5 Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue, Veterinarski zavod Križevci) te Ivana Varenina, dipl. ing. i dr.sc. Nina Bilandžić (NRL-1 Laboratorij za određivanje rezidua). Sastanak je primarno bio fokusiran na potrebe potrebe razvoja novih metoda te analitičke probleme u razvoju postojećih metoda pojedinih laboratorija.