Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Kategorije

Upravno vijeće

Upravno vijeće Hrvatskog veterinarskog instituta


Predsjednik Upravnog vijeća, prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članovi Upravnog vijeća
dr. sc. Eddy Listeš , predstavnik Znanstvenog vijeća Instituta
dipl. prav. Ivana Bulešić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
dr. sc. Gordan Kompes, predstavnik radnika Instituta
dipl. oec. Milan Tankosić, Ministarstvo poljoprivrede

Informacije i izvješća

Kvartalni izvještaji Laboratorija za analizu VMP-a

Godišnji izvještaji

Početkom svake godine objavljujemo Pregled rada u kojem su obrađeni svi najvažniji događaji koji su se zbili u Hrvatskom veterinarskom institutu u protekloj godini, uključivši rekonstrukcije, akreditaciju, uvođenje novih metoda, posjete, važnije društvene događaje i popis objavljenih radova uz velik broj fotografija. Pregled rada šaljemo velikom broju klijenata, kolega i suradnika. Pregled rada Hrvatskog veterinarskog instituta od 2007 godine nadalje možete vidjeti u ovoj rubrici.

Časopis Veterinarska stanica

Časopis „Veterinarska stanica“ pojavio se u drugoj polovini 1970. godine kao glasilo tadašnjeg Poslovnog udruženja veterinarskih stanica. Od tada se promijenilo nekoliko izdavača, časopis je povremeno stagnirao, poboljšavao i često imao kašnjenja u izlaženju. Hrvatski veterinarski institut postaje izdavačem časopisa 01. siječnja 2009. godine. Od tada časopis izlazi redovito šest puta godišnje, kvalitetno je opremljen i ima povećan broj stranica. Časopis „Veterinarska stanica“ prvenstveno je namijenjen veterinarima praktičarima te se i danas besplatno šalje na gotovo 1400 adresa. Sve članke objavljene od broja 1, godina 40, 2009. godina možete ovdje pročitati.

ISSN 1849-1170

Upute autorima Uredništvo

Sažetci/Sadržaj su indeksirani: SCOPUS, Food Science and Technology
Abstracts (FSTA), CAB Abstracts (Index Veterinarius, Veterinary Bulletin),
Global Health, VetMed Resources

Prema SRJ Scimago journal and country rank časopis Veterinarska
stanica je svrstana u Q3 za 2018. godinu

Veterinarska stanica