Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Časopis Veterinarska stanica

Časopis „Veterinarska stanica“ pojavio se u drugoj polovini 1970. godine kao glasilo tadašnjeg Poslovnog udruženja veterinarskih stanica. Od tada se promijenilo nekoliko izdavača, časopis je povremeno stagnirao, poboljšavao i često imao kašnjenja u izlaženju. Hrvatski veterinarski institut postaje izdavačem časopisa 01. siječnja 2009. godine. Od tada časopis izlazi redovito šest puta godišnje, kvalitetno je opremljen i ima povećan broj stranica. Časopis „Veterinarska stanica“ prvenstveno je namijenjen veterinarima praktičarima te se i danas besplatno šalje na gotovo 1400 adresa. Sve članke objavljene od broja 1, godina 40, 2009. godina možete ovdje pročitati.

ISSN 1849-1170

Upute autorima Uredništvo

Sažetci/Sadržaj su indeksirani: SCOPUS, Food Science and Technology
Abstracts (FSTA), CAB Abstracts (Index Veterinarius, Veterinary Bulletin),
Global Health, VetMed Resources

Prema SRJ Scimago journal and country rank časopis Veterinarska
stanica je svrstana u Q3 za 2018. godinu

Veterinarska stanica


Nema dokumenata u odabranoj kategoriji