Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Natječaji
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Petak, 17 Svibanj 2024 11:03

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

- stručni suradnik/ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Laboratoriju za analitičku kemiju i rezidue Veterinarskog zavoda Rijeka, podružnice Instituta – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada od šest mjeseci

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu smjer prehrambeno inženjerstvo, znanost o hrani i nutricionizam, biotehologija, na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu smjer prehrambeno inženjerstvo, nutricionizam, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu kemija-istraživački smjer i na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije smjer kemijsko inženjerstvo, primijenjena kemija
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
- poznavanje rada na računalu u okruženju MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
- sklonost timskom radu i daljnjem usavršavanju u struci;
- vozačka dozvola B kategorije i samostalno korištenje/vožnja automobila;
- poželjno iskustvo rada na analitičkim instrumentima, tehnikama tekućinske kromatografije i drugih instrumentalnih tehnika, te iskustvo u validacijama-verifikacijama analitičkih metoda.

Prednost pristupnicima sa boljim ukupnim prosjekom ocjena ostvarenih tijekom studija.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-    životopis,
-    motivacijsko pismo,
-    dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
-    dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome o stečenom akademskom stupnju),
-    dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a) ukoliko pristupnik/ca posjeduje radno iskustvo,
-    presliku prijepisa položenih ispita na studiju;
-    presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija;
-    dokaz o znanju engleskog jezika;
-    preslika vozačke dozvole.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Veterinarski zavod Rijeka, Podmurvice 29, Rijeka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Srijeda, 15 Svibanj 2024 10:58

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

- viši referent – 1 izvršitelj/ica -  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada od tri mjeseca u Odsjeku za računovodstvo i financije Hrvatskog veterinarskog instituta.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- viša stručna sprema ekonomske ili druge odgovarajuće struke/prvostupnik ekonomije ili druge odgovarajuće struke;
- dvije godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima naznačenim pod opis poslova;
- poznavanje rada na računalu (MS Office – posebno Word i Excel);
- točnost i preciznost u radu;
- izražena odgovornost i samostalnost;
- komunikativnost i sklonost timskom radu;
- osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
- prednost pristupnicima sa poznavanjem obračuna plaća u COP-u

Opis poslova:
- vođenje glavne knjige;
- kontiranje i knjiženje knjigovodstvene dokumentacije u financijskom knjigovodstvu;
- izrada statističkih izvješća, financijskih planova, periodičnih i godišnjih obračuna;
- usklađivanje stanja iz bruto bilance s analitičkim evidencijama, odnosno s poslovnim partnerima.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-    životopis,
-    dokaz o državljanstvu,
-    dokaz o stručnoj spremi,
-    dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a);
-    uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak.

Pristupnici koji posjeduju preporuke prethodnih poslodavaca slobodni su ih priložiti u svojoj prijavi.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Prije donošenja odluke o odabiru pristupnika, moguće je provesti testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za obavljanje  poslova radnog mjesta na koje se pristupnik prima.

Pristupnici koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Ponedjeljak, 13 Svibanj 2024 09:48

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto

tehnički suradnik-laborant – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od dva mjeseca u Odjelu za epidemiologiju Instituta.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- stečena srednja stručna sprema: sanitarni tehničar, kemijski tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar
- poznavanje osnova rada na računalu sa programskim paketom MS Office: Word, Excel, Power Point,
- osnovno znanje engleskog jezika
- vozačka dozvola B kategorije (terenski rad – uzorkovanje).

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-     životopis,
-     dokaz o državljanstvu,
-     dokaz o traženoj srednjoj stručnoj spremi
-    dokaz o radnom stažu (ispis HZMO) ukoliko ga posjeduju
-    presliku vozačke dozvole.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.
Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Petak, 10 Svibanj 2024 10:41

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ

Za izbor na radno mjesto tehnički suradnik-laborant – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u Laboratoriju za pripremu podloga i sterilizaciju Odjela za bakteriologiju i parazitologiju Instituta.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- stečena srednja stručna sprema – veterinarski tehničar, sanitarni tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar, kemijski tehničar
- vozačka dozvola B kategorije
- poznavanje osnova rada na računalu u programima Word, Excel, Power point
- poznavanje osnova engleskog jezika.

Opis poslova:
- rad u sterilnim uvjetima (priprema hranjivih podloga i sterilizacija laboratorijskog pribora i posuđa)
- vođenje laboratorijskih evidencija i dokumentacija
- sterilizacija u autoklavima medicinskog laboratorijskog otpada i dekontaminacija pribora (zaraznog materijala)
- odvajanje, zbrinjavanje i rukovanje svim vrstama laboratorijskog otpada
- ostali poslovi u okviru radnog mjesta

Pristupnici na natječaj trebaju imati:
- interes za obavljanje ovakve vrste poslova
- spremnost za kontinuirano učenje, rad u dinamičnom okruženju i poštivanje timskog rada
- fizičke predispozicije za rukovanje i premještanje teških predmeta
- fleksibilnost, svestranost, spremnost na promjene.

Pristupnici na natječaj trebaju priložiti:
- molbu (prijavu) na natječaj koja sadrži  motivacijsko pismo i opis dosadašnjeg radnog iskustva
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o stečenoj traženoj srednjoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („ispis staža“) iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja)
- preslika vozačke dozvole.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.
Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se uz probni rad od 2 mjeseca.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, Zagreb.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Četvrtak, 09 Svibanj 2024 10:21

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ

Za izbor na radno mjesto suradnik – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u Službi za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Veterinarskog zavoda Križevci, podružnici Instituta.  

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski studij sanitarnog inženjerstva – diplomirani sanitarni inženjer
- iskustvo ne poslovima organizacije i provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
- sudjelovanje u programima DDD trajne edukacije
- položen tečaj za rad s opasnim kemikalijama
- spremnost i volja za rad, kao i za terenski rad
- sklonost timskom radu
- odgovornost u izvršavanju zadataka
- vozačka dozvola B kategorije i samostalno korištenje/vožnja automobila
- poznavanje rada na računalu u okruženju MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Poslovi na kojima će pristupnik raditi uključuju:
-    Organizaciju i provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD)
-    Planiranje mjera DDD, izradu planova i programa provedbe
-    Terenski rad i kontrolu provedbe mjera
-    Nabavu sredstava za DDD službu
-    Vođenje evidencije o nabavi i utrošku kemikalija
-    Vođenje evidencije o provedenim mjerama
-    Podnošenje izvješća sukladno važećim pravilnicima
-    Vođenje evidencije o edukacijama i zdravstvenim pregledima izvoditelja

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-    motivacijsko pismo odnosno molbu ili prijavu na natječaj, gdje je potrebno navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresa elektroničke pošte)
-    životopis
-    dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
-    dokaz o stečenoj traženoj visokoj stručnoj spremi
-    dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („ispis staža“) iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema)
-    dokaz o položenom tečaju za rad s opasnim kemikalijama
-    dokaz o sudjelovanju u programima DDD trajne edukacije
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja)
-    preslika vozačke dozvole

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.
Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Veterinarski zavod Križevci, Zakmardijeva 10, Križevci uz naznaku „Za natječaj – DDD služba“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Stranica 2 od 3