Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Natječaji
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Četvrtak, 09 Svibanj 2024 10:21

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ

Za izbor na radno mjesto tehnički suradnik-laborant – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u Laboratoriju za pripremu podloga i sterilizaciju Odjela za bakteriologiju i parazitologiju Instituta.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- stečena srednja stručna sprema – veterinarski tehničar, sanitarni tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar
- vozačka dozvola B kategorije
- poznavanje osnova rada na računalu u programima Word, Excel, Power point
- poznavanje osnova engleskog jezika.

Opis poslova:
- rad u sterilnim uvjetima (priprema hranjivih podloga i sterilizacija laboratorijskog pribora i posuđa)
- vođenje laboratorijskih evidencija i dokumentacija
- sterilizacija u autoklavima medicinskog laboratorijskog otpada i dekontaminacija pribora (zaraznog materijala)
- odvajanje, zbrinjavanje i rukovanje svim vrstama laboratorijskog otpada
- ostali poslovi u okviru radnog mjesta

Pristupnici na natječaj trebaju imati:
- interes za obavljanje ovakve vrste poslova
- spremnost za kontinuirano učenje, rad u dinamičnom okruženju i poštivanje timskog rada
- fizičke predispozicije za rukovanje i premještanje teških predmeta
- fleksibilnost, svestranost, spremnost na promjene.

Pristupnici na natječaj trebaju priložiti:
- molbu (prijavu) na natječaj koja sadrži  motivacijsko pismo i opis dosadašnjeg radnog iskustva
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o stečenoj traženoj srednjoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („ispis staža“) iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja)
- preslika vozačke dozvole.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.
Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se uz probni rad od 2 mjeseca.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, Zagreb.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Ponedjeljak, 29 Travanj 2024 11:50

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ

Za izbor na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - pripravnik – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Laboratoriju za dijagnostiku Veterinarskog zavoda Vinkovci, podružnice Instituta.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- završen integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine – doktor/doktorica veterinarske medicine
- vozačka dozvola B kategorije
- poznavanje rada na računalu u okruženju MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- prednost pristupnicima sa ukupnim prosjekom ocjena na prethodnoj razini studija koji osigurava upis na doktorski studij.

Poslovi na kojima će raditi uključuju laboratorijsku i terensku dijagnostiku bolesti životinja
-    Patološko-anatomska dijagnostika
-    Mikrobiološka dijagnostika
-    Parazitološka dijagnostika
-    Serološka dijagnostika
-    Izvođenje molekularnih metoda dijagnostike

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-    životopis
-    dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
-    dokaz o stečenoj traženoj visokoj stručnoj spremi
-    presliku prijepisa položenih ispita na studiju;
-    presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija;
-    dokaz o znanju engleskog jezika;
-    preslika vozačke dozvole.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.
Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Veterinarski zavod Vinkovci, Josipa Kozarca 24, Vinkovci.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
Natječaj PDF Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Ponedjeljak, 29 Travanj 2024 11:48

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, objavljuje

NATJEČAJ

Za izbor na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u Laboratoriju za dijagnostiku Veterinarskog zavoda Vinkovci, podružnice Instituta.

Pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski studij molekularne biologije – dipl. inž. molekularne biologije/magistar/a molekularne biologije
- poznavanje rada na računalu u okruženju MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
- minimalno godinu dana iskustva rada u molekularnom laboratoriju
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- vozačka dozvola B kategorije.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
-    životopis
-    dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
-    dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („ispis staža“)
-    dokaz o stečenoj traženoj visokoj stručnoj spremi
-    dokaz o znanju engleskog jezika;
-    preslika vozačke dozvole.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.) i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.
Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se uz probni rad od 6 mjeseci.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Veterinarski zavod Vinkovci, Josipa Kozarca 24, Vinkovci.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski veterinarski institut Zagreb

 
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Stranica 3 od 3