Opća jedinica

Ime i prezime

Pozicija

Telefon

E-mail

mr.sc.Natalija Džafić, dr.med.vet.

Predstojnica zavoda

051/672-627

dzafic.vzr@veinst.hr

Barbara Boljkovac, dr.med.vet.

Zamjenica zavoda

051/678-764

boljkovac.vzr@veinst.hr

Računovodstveni referent

051/672-223

 
Prijemni ured
051/678-498
 

 

Laboratorij za dijagnostiku R-1

 

Ime i prezime

Pozicija

Telefon

E-mail

Dr.sc.Tibor Andreanszky, dr.med.vet.

Voditelj laboratorija

051/678-738

andreanszky.vzr@veinst.hr

Mirela Sablić, dr.med.vet.

Zamjenica zavoda

051/678-739

sablic@veinst.hr

 

Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje R-2

 

Ime i prezime

Pozicija

Telefon

E-mail

Barbara Boljkovac, dr.med.vet.

Voditeljica laboratorija

051/678-764

boljkovac.vzr@veinst.hr

mr.sc.Natalija Džafić, dr.med.vet.

Zamjenica voditelja

051/672-627

dzafic.vzr@veinst.hr

 

Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue R-3

 

Ime i prezime

Pozicija

Telefon

E-mail

Dijana Mišetić Ostojić, prof.

Voditeljica laboratorija

051/678-765

misetic.vzr@veinst.hr

Kristina Kvrgić, dipl.san.ing.

Zamjenica voditelja

051/678-765

kvrgic.vzr@veinst.hr

 

Laboratorij za pripremu podloga i sterilizaciju R-4

 

Ime i prezime

Pozicija

Telefon

E-mail

Mirela Sablić, dr.med.vet.

Voditeljica laboratorija

051/678-739

sablic@veinst.hr

Kristina Kvrgić, dipl.san.ing.

Zamjenica voditelja

051/678-765

kvrgic.vzr@veinst.hr