Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Broj 2

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti | [ rastuće ]

05. Pintarić - Rezistencija enterokoka na antibiotike 05. Pintarić - Rezistencija enterokoka na antibiotike

Dodano: 02.04.2018
Veličina datoteke: 299.03 kB
Preuzeto: 2697

Selma Pintarić i Branka Šeol Martinec: Rezistencija enterokoka na antibiotike i preporuke za liječenje

09. Nove knjige - Ethnozoology 09. Nove knjige - Ethnozoology

Dodano: 02.04.2018
Veličina datoteke: 116.78 kB
Preuzeto: 2619

Nove knjige Ethnozoology: Animals in our lives

08. Džaja - Klanje životinja 1920_1989_3 08. Džaja - Klanje životinja 1920_1989_3

Dodano: 02.04.2018
Veličina datoteke: 294.52 kB
Preuzeto: 2103

P. Džaja, K. Severin, D. Agičić, R. Fiket, J. Grbavac i Ž. Grabarević: Klanje životinja i pregled mesa u zakonskim propisima od 1920.-1989. g. (III. dio)

07. Mujezinović - Značenje kliničke primjene timola 07. Mujezinović - Značenje kliničke primjene timola

Dodano: 02.04.2018
Veličina datoteke: 293.03 kB
Preuzeto: 2021

Indira Mujezinović, A. Smajlović, Almedina Zuko, Behija Dukić i V. Ćupić: Značenje kliničke primjene timola

01. Džaja - Jede li se u Hrvatskoj nepregledano meso 01. Džaja - Jede li se u Hrvatskoj nepregledano meso

Dodano: 02.04.2018
Veličina datoteke: 168.74 kB
Preuzeto: 1902

P. Džaja: Jede li se u Hrvatskoj nepregledano meso i mesni proizvodi i ako jede, je li itko za to odgovoran?

04. Lojkić - Primjena asistirane reprodukcije 04. Lojkić - Primjena asistirane reprodukcije

Dodano: 02.04.2018
Veličina datoteke: 361.33 kB
Preuzeto: 1751

Martina Lojkić, Iva Getz, N. Karajić, M. Samardžija, N. Maćešić, T. Karadjole, Nikica Prvanović Babić, G. Bačić,
D. Želježić i V. Magaš: Primjena asistirane reprodukcije u govedarstvu

03. Morini - Effect of melatonin 03. Morini - Effect of melatonin

Dodano: 02.04.2018
Veličina datoteke: 318.19 kB
Preuzeto: 1733

Giorgio Morini, Maicol Pittella, Andrea Poli and Fabio De Rensis: Effect of melatonin administration prior to calving on milk secretion in the next lactation in dairy cows

02. Bilandžić - Praćenje ostataka kloramfenikola u mesu 02. Bilandžić - Praćenje ostataka kloramfenikola u mesu

Dodano: 02.04.2018
Veličina datoteke: 364.72 kB
Preuzeto: 1709

Nina Bilandžić, Petra Vrkljan, Božica Solomun Kolanović, Ivana Varenina, Marina Krpan i Mirjana Hruškar:
Praćenje ostataka kloramfenikola u mesu i mesnim proizvodima tijekom razdoblja 2015.-2017.

06. Prevendar - Otrovanje pasa hranom 06. Prevendar - Otrovanje pasa hranom

Dodano: 02.04.2018
Veličina datoteke: 250.95 kB
Preuzeto: 1669

Andreja Prevendar Crnić, Ema Šantek i Jelena Šuran: Otrovanje pasa hranom: oraščići makadamije, luk i češnjak