Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Broj 4

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ opadajuće ]

01. Hadžimusić - Utjecaj sezone i geografskog područja 01. Hadžimusić - Utjecaj sezone i geografskog područja

Dodano: 22.07.2018
Veličina datoteke: 382.12 kB
Preuzeto: 1180

Nejra Hadžimusić i Amina Hrković Porobija: Utjecaj sezone i geografskog područja na biokemijske pokazatelje krvi mliječnih krava

02. Šimić - Utjecaj obogaćenog okoliša 02. Šimić - Utjecaj obogaćenog okoliša

Dodano: 22.07.2018
Veličina datoteke: 300.4 kB
Preuzeto: 1236

Ranka Šimić, Kristina Matković, M. Ostović, Ž. Pavičić i Ž. Mihaljević: Utjecaj obogaćenog okoliša na pojavu agresivnog ponašanja junadi u tovu

03. Jurkić - Dijagnostika i liječenje hiperadrenokorticizma u pasa 03. Jurkić - Dijagnostika i liječenje hiperadrenokorticizma u pasa

Dodano: 22.07.2018
Veličina datoteke: 374.06 kB
Preuzeto: 3973

Gabrijela Jurkić Krsteska, Iva Šmit, Marija Lipar, K. Šimonji, Ljiljana Bedrica, Ljerka Fučkala i T. Karadjole: Dijagnostika i liječenje hiperadrenokorticizma u pasa

04. Cvetnić - Rezervoari Mycobacterium tuberculosis kompleksa 04. Cvetnić - Rezervoari Mycobacterium tuberculosis kompleksa

Dodano: 22.07.2018
Veličina datoteke: 383.63 kB
Preuzeto: 1220

Ž. Cvetnić, Maja Zdelar-Tuk, Sanja Duvnjak, Irena Reil, Marina Mikulić, Ž. Pavlinec, Marija Cvetnić i S. Špičić: Rezervoari Mycobacterium tuberculosis kompleksa i njihovo značenje u infekciji životinja i ljudi

05. Bilandžić - Kolistin, polipeptidni antibiotik zadnje obrane 05. Bilandžić - Kolistin, polipeptidni antibiotik zadnje obrane

Dodano: 22.07.2018
Veličina datoteke: 398.87 kB
Preuzeto: 1782

Nina Bilandžić, Ivana Varenina, Božica Solomun Kolanović, Đurđica Božić Luburić, Ines Varga i Svjetlana Terzić: Kolistin, polipeptidni antibiotik zadnje obrane protiv invazivnih Gram-negativnih bakterija

06. Samardžija - Primjena testosterona u domaćih životinja 06. Samardžija - Primjena testosterona u domaćih životinja

Dodano: 22.07.2018
Veličina datoteke: 380.27 kB
Preuzeto: 1750

Marko Samardžija, Tea Magaš, Luka Radmanić i Jelka Pleadin: Primjena testosterona u domaćih životinja – terapeutsko i anaboličko djelovanje

07. Szenci - Importance of monitoring the peripartal period 07. Szenci - Importance of monitoring the peripartal period

Dodano: 22.07.2018
Veličina datoteke: 310.21 kB
Preuzeto: 1567

O. Szenci, Z. Szelényi, Lea Lénárt, D. Buják, L. Kovács, Luca Fruzsina Kézér, B. Han and A. Horváth: Importance of monitoring the peripartal period to increase reproductive performance in dairy cattle

08. Nove knjige - Ljame i alpake 08. Nove knjige - Ljame i alpake

Dodano: 22.07.2018
Veličina datoteke: 145.32 kB
Preuzeto: 1418

Nove knjige: Fiziologija i patologija ljama i alpaka