Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Dijagnostički priručnik za najvažnije uzročnike bolesti uzgajanog lubina i komarče Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Ponedjeljak, 01 Lipanj 2020 09:55

Projekt MedAID je objavio “Dijagnostički priručnik za najvažnije uzročnike bolesti uzgajanog lubina i komarče”  

MedAID (Inegrirani razvoj mediteranske akvakulture), projekt financiran iz Europskog fonda Obzor 2020, Razvoj i Inovacije odobren je 2017 godine, a glavni me je cilj poboljšati ukupnu konkurentnost i održivost cijelog lanca vrijednosti mediternarskog sektora morske akvakulture unaprjeđenjem tehničkih i poslovnih osobina prelaskom na održiv tržišno orijentiran pristup koji će rezultirati većom socijalnom prihvatljivošću i primjerenom valorizacijom potrošača.  
U području kontrole bolesti i dobrobiti (Radni paket 4), MedAID želi poboljšati upravljanje zdravljem i dobrobiti riba u mediteranskoj morskoj akvakulturi na općoj razini i na razini poduzeća. Razvoj i diseminacija ažurnog dijagnostičkog priručnika kroz otvorene platforme omogućit će učinkovito umrežavanje sudionika i stručnjka i pridonijeti harmonizaciji dijagnostike na nivou Mediterana.
Iako postoje brojne publikacije iz područja dijagnostike bolesti akvatičnih životinja nedostaje zbirka referentnih dijagnostičkih metoda za otkrivanje bolesti lubina i komarče, osnovnih vrsta koje se uzgajaju u mediteranskog akvakulturi.


„Dijagnostički priručnik za najvažnije uzročnike bolesti uzgajanog lubina i komarče” je koncipiran kao smjernica za standardizaciju metoda i omogućava harmoniziran pristup dijagnostici virusnih i bakterijskih bolesti u uzgoju lubina i komarče. Priručnik nije uključio parazitarne bolesti jer je njihova dijagnostika sastavni dio drugog Obzor 2020 projekta pod nazivom ParaFishControl.
Skupina eksperata iz Danske, Francuske, Grčke, Hrvatske, Italije, Norveške, Španjolske i Tunisa je pripremila sveobuhvatni priručnik namijenjen stručnjacima zaduženim za zdravlje na uzgajalištima riba ali i onima u dijagnostičkim laboratorijima. Sadrži detaljne upute za uzorkovanje, pakiranje i slanje uzroka, rukovanje uzorcima u dijagnostičkim laboratorijima, opisuje kako organizirati virološki i bakteriološki laboratorij, te napose o detaljnim dijagnostičkim postupcima za najvažnije bolesti lubina i komarče: Virusna encefalopatija i retinopatija, Vibrioza uzrokovana Vibrio anguillarum i V. harveyi, Tenacibaculoza, infekcije Photobacterium damselae subsp. piscicida, Aeromonas veronii i Mycobacterium sp. Nadalje, opisani su postupci u slučaju bolesti nepoznate etiologije te upute o interpretaciji rezultata testiranja i pisanju izvješća.
Autori se nadaju da će priručnik poboljašati upravljanje zdravljem riba i pridonijeti napretku u mediteranskoj morskoj akvakulturi.
Dokument je objavljen kao otvoreno izdanje časopisa Option Méditerranénnes. Série B. Etudes et Recherches; n. 75 i dostupan je u cijelosti na slijedećoj poveznici:
https://om.ciheam.org/option.php?IDOM=1037