Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.3. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti

Hrvatski veterinarski institut

Z-II.2. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju

Hrvatski veterinarski institut

Z-IV.3. Laboratorij za patologiju riba

Hrvatski veterinarski institut

Z-III.2. Laboratorij za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju

Novi doktor znanosti u Hrvatskom veterinarskom institutu Ispis E-mail
Autor Ivan Brozinčević   
Petak, 23 Prosinac 2011 13:04

Znanstvena novakinja ANA VULIĆ, dipl.ing., asistentica u Laboratoriju za analitičku kemiju Odjela za veterinarsko javno zdravstvo Hrvatskog veterinarskog instituta, obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Analitički aspekt odabranih β2-adrenergičkih agonista u tkivu jetre i genotoksikološki učinci na biološkim test sustavima“ na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 21. prosinca 2011. godine.
Time je znanstvena novakinja stekla akademski stupanj doktora znanosti iz biotehničkih područja znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, znanstvene grane nutricionizam.

Iskrene čestitke dr. sc. Ani Vulić!